Co se děje na Praze 8

26. 09. 2018

Nové lávky, přístupnější břehy – v Trojské kotlině vznikne příměstský park

Rada hl. m. Prahy schválila plán Příměstského parku Trojská kotlina. Území vymezené Trojskou kotlinou bude spravováno společnou organizací. Na základě schválené Koncepce Císařského ostrova budou jednotlivé spolky, organizace a městské části efektivně spolupracovat.

Praha už v roce 2017 schválila Koncepci Císařského ostrova a podepsala společně s dalšími partnery Memorandum o spolupráci při místní správě. Došlo k založení organizace Příměstského parku Trojská kotlina, která se bude starat o krajinu na území vymezeném Trojskou kotlinou, která má …

pokračování

11. 09. 2018

Libeňské podzámčí se otevřelo veřejnosti

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. V úterý 11. září 2018 bylo slavnostně otevřeno veřejnosti a přilákalo asi 200 zájemců. Akce se konala pod patronací starosty Romana Petruse (ČSSD).

„Před dvěma lety jsme si nechali vypracovat studii možného využití Libeňského podzámčí, Libeňského pivovaru a Löwittova mlýna. Tato studie rozčlenila rekonstrukci do tří etap. V létě jsme dokončili první, díky níž se podzámčí …

pokračování

20. 04. 2018

Obyvatelé Bohnic se brání výstavbě obchodního domu Kaufland

Stovky obyvatel Bohnic a Troje se v posledních dnech obrátily na Magistrát hlavního města Prahy s vyjádřením nesouhlasu se stavbou hypermarketu Kaufland v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti.

Projekt OD Kaufland zcela ignoruje specifika dané lokality. Hypermarket by měl stát v sousedství Přírodního parku Draháň-Troja a naproti připravovanému hlavnímu vchodu do Botanické zahrady. Navíc je v těsné blízkosti pěti bytových domů s více než tisíci domácnostmi, přičemž nekrytý zásobovací dvůr a střešní klimatizační …

pokračování

04. 04. 2018

Snaha Prahy 8 zachránit libeňský Palác Svět pokračuje

Dne 15. března 2018 proběhla kontrola stavu kulturní památky v pražské Libni, Paláce Svět. Vlastník nemovitosti, italská společnost Crispino nemovitosti spol. s r.o. nechává významnou památku nadále chátrat. Neprodleně však musí zajistit bezpečnost chodců.

„Na zubožený stav Paláce Svět upozorňuje Praha 8 už opravdu dlouhou dobu. Bohužel, co se možností zásahů týče, máme svázané ruce,“ říká starosta MČ Praha 8 Roman Petrus a pokračuje: „Přesto podnikáme řadu kroků, kterými chceme přimět pana Crispina, aby se o …

pokračování

27. 03. 2018

Praha 8 podniká kroky k zastavení velkokapacitní výstavby v bohnickém sídlišti

Vzhledem k tomu, že se přijetí Metropolitního plánu stále oddaluje, aktuálně roste riziko aktivace řady developerských projektů. Jedním z nich je také výstavba hypermarketu Kaufland na sídlišti Bohnice v MČ Praha 8. Radnice je proti.

„V krásném a zeleném sídlišti Bohnice se potýkáme s celou řadou rizikových developerských záměrů, nejnověji s chystanou výstavbou hypermarketu Kaufland,” říká Vít Céza, zastupitel MČ Praha 8. Tomu chce předseda komise pro životní prostředí zabránit. „Po dohodě s panem starostou Petrusem …

pokračování

13. 03. 2018

Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí

Kolem plánované revitalizace Elsnicova náměstí panuje několik mýtů. MČ Praha 8 proto uvádí reakce na nejčastější mýty a kritiku.

KRITIKA: Důležitý veřejný prostor je řešen jako přílepek rekonstrukce Zenklovy ulice bez odpovídající péče a odbornosti. Neproběhla participace ani veřejná debata.

ODPOVĚĎ: Jak potvrdil předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, diskuze ohledně Elsnicova náměstí a desítek dalších veřejných prostranství skrze komisi pro životní prostředí proběhla již v roce 2015 a bylo z ní vybráno 9 prioritních …

pokračování

05. 03. 2018

Sousedské permanentky do botanické zahrady v Troji

Začalo opětovné vydávání Sousedských permanentek, které dávají místním občanům možnost bezplatného vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady.

Naše městská část dlouhodobě bojuje za jejich zachování, protože alespoň trochu kompenzují obyvatelům Bohnic a Troje oplocení místního lesoparku, které uskutečnila Botanická zahrada v roce 2011.

Místní obyvatelé už lesopark nemají možnost využívat pro své volnočasové aktivity.

Již od 1. března Botanická zahrada hl. m. Prahy vydává tzv. sousedské permanentky. Kam a kdy pro ně?

Cena sousedské permanentky …

pokračování

06. 02. 2018

Vedení městské části podniká kroky proti plánované výstavbě na sídlišti Ďáblice

Vážení spoluobčané,

zabránit výstavbě vysokých bytových domů v sídlišti Ďáblice je pro vedení městské části prvořadým úkolem. Toto krásné sídliště je nezbytné udržet v dnešní podobě. Naše vedení proto podniká všechny dostupné právní kroky, aby zahuštění sídliště zabránilo. Zároveň se snažíme, a i nadále budeme snažit maximálně informovat občany městské části.

Níže uvádíme seznam hlavních dosavadních aktivit městské části proti výstavbě:

Na samém počátku jsme přemluvili developera, aby svolal veřejné projednávání, čímž došlo k …

pokračování

05. 01. 2018

Bezplatný právní poradenský servis

I nadále je možné využít bezplatný právní poradenský servis. Jednou týdně mohou občané Prahy 8 konzultovat své dotazy na Libeňském zámku.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti bydlení, expertních stanovisek a konzultací k legislativě v oblasti družstevního i vlastnického bydlení a služeb spojených s touto problematikou, dále pak v oblasti Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

"Bezplatná právní poradna pro občany zcela splnila svůj účel a mezi občany je velmi populární. Proto jsme se rozhodli v …

pokračování

19. 12. 2017

Park Dlážděnka se dočká obnovy

Park Dlážděnka v Kobylisích se dočká revitalizace. Memorandum o společném postupu podepsali správci pozemků městská část Praha 8 a Česká správa sociálního zabezpečení. Revitalizace započne již v roce 2018.

Vzhledem k tomu, že se park nenachází pouze na pozemku, který je svěřen do správy městské části Praha 8 hlavním městem Prahou, ale také na pozemku České správy sociálního zabezpečení, uzavřely tyto organizace memorandum o společném postupu a spolupráci při revitalizaci parku.

Stav parku Dlážděnka a zejména jejího …

pokračování

30. 11. 2017

Nejnovější informace o aktuálním postupu vedení radnice ve věci hrozící výstavby

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám aktuální informace o zásadním tématu pro celé sídliště Ďáblice, a tím je hrozící výstavba bytových domů společností CPI. Chceme maximálně informovat každého z vás, a proto jsme se rozhodli zasílat osobní dopis s informacemi každému občanovi ze sídliště Ďáblice s tím, že vás budeme takto dopisem informovat přibližně každé 2 měsíce. V případě zájmu o elektronickou komunikaci, či v případě jakýchkoli dotazů a podnětů, se neváhejte obrátit na e-mail předsedy komise pro …

pokračování

17. 10. 2017

Dobrovolný úklid parku Dlážděnka a představení jeho budoucí podoby

Zúčastněte se spolu s námi dobrovolného úklidu parku Dlážděnka a představení jeho budoucí podoby.

Kdy: úterý 17. října 2017 od 16.00 do 19.00 hod.

Kde: park Dlážděnka, Na Dlážděnce, Praha 8

V rámci akce proběhne slavnostní vysazení několika stromů.

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Romana Petruse.

pokračování

08. 10. 2017

Nová bezmotorová komunikace Ďáblická–Žernosecká obepne sídliště Ďáblice

„Připravujeme rozsáhlý rozvoj bezmotorové dopravy v naší městské části, aby byly výrazně zlepšeny podmínky pro tento ekologický druh dopravy.

Už na podzim proto začneme budovat novou bezmotorovou komunikaci Ďáblická–Žernosecká a příští rok budeme rozsáhle rekonstruovat stávající bezmotorové komunikace v úseku od Mostu Barikádníků až po Elsnicovo náměstí a v oblasti Rohanského ostrova,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

In-line bruslaři, koloběžkáři, cyklisté a skateboardisté budou mít brzy o mnoho více prostoru. Vedení Prahy 8 rozhodlo o …

pokračování

03. 10. 2017

Veřejné projednávání revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Městská část Praha 8 a starosta pan Roman Petrus Vás zvou na veřejné projednávání revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích.

V rámci akce budou představeny průběžné výsledky ideové a realizační studie.

Akce se koná pod záštitou pana starosty MČ Praha 8 Romana Petruse.

V úterý 3. 10., od 17:30 do 19:30 v Kulturním domě Krakov na bohnickém sídlišti, Těšínská 600, Praha 8.

pokračování

13. 09. 2017

Mrakodrapy na Ládví: Developer CPI se snaží obejít Prahu 8, vyjadřujeme zásadní

Developerská firma CPI, která chce na sídlišti Ďáblice postavit několik výškových budov, chce obejít Prahu 8. Pro budovy Střelničná/Tan­valdská poslala na magistrát územní studii, která má potvrdit, že plánovaná zástavba je výškově přijatelná. Praha 8 se může k návrhu pouze vyjádřit a posílá připomínky, kde záměr zásadně odmítá.

„Územní studie je metodou, jak potvrdit, že plánované budovy jsou výškově přijatelné. Podle mě jednoznačně nejsou. Ale nové stavební předpisy tím společnosti CPI de facto umožňují obejít městskou …

pokračování

11. 09. 2017

Aktivity Komunitního centra a zahrady Kotlaska v plném proudu

„Hlavní myšlenkou je spojit dohromady na jedno místo lidi, kteří šlápli vedle a hledají nový start, a běžnou veřejnost. Věřím, že nově vzniklé centrum má potenciál tento cíl naplnit. Jako městská část jej budeme i v budoucnu podporovat jak jen bude v našich silách,“ říká při příležitosti slavnostního otevření centra partnerům starosta Prahy 8 Roman Petrus.


Komunitní centrum a zahrada Kotlaska v Praze 8 v Libni je pro veřejnost otevřeno již od letošního června. V úterý …

pokračování

26. 08. 2017

Rozšíření zón placeného stání v Kobylisích a Ládví

Na základě žádosti městské části Prahy 8 dojde k rozšíření zón placeného stání v oblasti 8.3 Kobylisy a Ládví. To by mělo začít platit od soboty 26. srpna 2017.

Zóny budou rozšířeny v úseku nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji až k hranici MČ Prahy 8 a v oblasti pod touto ulicí přibližně ohraničenou ulicemi Horňátecká a Čumpelíkova. Mapy zobrazující, v jakých přesně místech budou zóny nově zavedeny lze nalézt v přízemí tzv. Bílého …

pokračování

21. 08. 2017

Zkulturňování podchodů pokračuje i v létě – nyní u Grabovy vily

Městská část Praha 8 zvelebuje dříve nevzhledné a ponuré veřejné plochy i během letních prázdnin. V současné době je tak uměleckým dílem od mladého umělce zkulturňován podchod pod komunikací Povltavská a železniční tratí u Grabovy vily.

Ten byl dříve bohužel velmi počmáraný od sprejerů a celkově působil dosti ponuře a depresivně. To také přispívalo k tomu, že podchod byl velmi špinavý a znečištěný. Bude proto zkulturněn pozitivně laděnými barevnými graffiti, které například zobrazují různé motivy …

pokračování

14. 07. 2017

MČ Praha 8 bojuje proti stavbě Troja Horizons

„Stavební úřad je orgánem státní správy, proto vedení městské části nemůže do jeho rozhodování zasahovat. Budeme však proti vydanému územnímu rozhodnutí bojovat všemi nám dostupnými legálními prostředky. Vyvineme také tlak na MHMP, aby se uskutečnila směna pozemků mezi hl. m. Prahou a developerem. Bylo by tak totiž definitivně zajištěno, že tento stavební projekt nebude realizován,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Městská část Praha 8 vyjádřila svůj nesouhlas s odmítavým stanoviskem Institut plánování a rozvoje …

pokračování

05. 07. 2017

Otevření nového místa pro registrace parkovacích oprávnění na Ládví

Od 11. července 2017 bude otevřeno registrační místo na Ládví. Na tomto registračním místě je platba možná pouze platební kartou.

K prodloužení POP je i nadále nutné doložit trvající právní vztah k vozidlu. Ceny za parkovací oprávnění zůstávají stejné jako minulý rok.

Předpokládaný provoz registračního místa na Ládví je do 15. října 2017.

Provozní doba registračního místa Ládví:

Pondělí 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

Úterý 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

Středa 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – …

pokračování

04. 07. 2017

Od 10.7.bude posílena bus linka 236 do ZOO

Na základě požadavku MČ a po dohodě s Dopravním podnikem se podařilo vyjednat zavedení vložených krátkých spojů v úseku Zoologická zahrada – Krakov – Sídliště Bohnice v období víkendu cca od 13.00 hod. do 20.00 hod.

Tuto úpravu rovněž umožnilo předchozí zřízení zastávky Botanická zahrada Troja, kde lze nový autobusový záliv využít na vyčkávání a míjení protijedoucího autobusu.

Podařilo se zkrátit interval ze zastávky Sídliště Bohnice ve směru Zoologická zahrada z dnešních 30 minut na …

pokračování

25. 06. 2017

Radnice nechce výškovou budovu v Kobylisích

Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svém zasedání ze dne 22. června 2017 vyjádřilo nesouhlas s výstavbou výškových objektů nacházejících se na adresách stávajících objektů Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351 a Čumpelíkova 1222, které chtěla vybudovat společnost CPI Reality, a.s.

Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality, a.s., se kterými seznámila veřejnost 14. června 2017.

"Za důležité považuji vyvrátit falešné a lživé informace, že radnice Prahy 8 tento projekt …

pokračování

25. 06. 2017

Praha 8 chce dostupné bydlení, ale ne v nesmyslných lokalitách

Rada MČ Praha 8 přijala svým rozhodnutím materiál, jež se týká postoje k plánování bytové výstavby Magistrátem hl. m. Prahy (konkrétně Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

Rada nesouhlasí s řadou navrhovaných lokalit, a proto pro Magistrát raději v předstihu vytvořila dokument, kde jej informuje, kde není možné výstavbu uskutečnit.

Například v parcích, které budou procházet revitalizací, psích loukách, důležitých veřejných prostranstvích a jiných zcela nevhodných lokalitách.

Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy …

pokračování

20. 06. 2017

Nová aplikace usnadní a zrychlí podávání podnětů a stížností ke stavu veřejného

„Cílem aplikace Dej tip není jen umožnit našim občanům snadno a rychle prostřednictvím jejich mobilních zařízení podat podněty a stížnosti ke stavu veřejného prostoru v naší městské části, ale bude díky ní možné je i začít v podstatě okamžitě řešit. Nebude totiž nutné, aby je musel někdo předávat k řešení a zbytečně se tím ztrácel čas,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Městská část Praha 8 usiluje o to, aby mohli její občané jednoduše nahlásit své …

pokračování

14. 06. 2017

Pokračují aktivity vedoucí k zabránění výstavby rozhledny v Troji

Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja.

Proti tomuto záměru se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost s podporou městské části Praha 8, jež podnítila Magistrát hl. m. …

pokračování

13. 06. 2017

Již nyní si můžete prodloužit vaše parkovací oprávnění pro ZPS

Dovolujeme si upozornit naše občany, že už nyní si mohou v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) prodloužit své parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 8.

Vyhnete se tím případnému nepříjemnému čekání ve frontách, které může hrozit po skončení letních prázdnin, kdy lze očekávat zvýšení počtu zájemců o prodloužení parkovacího oprávnění. K prodloužení POP je i nadále nutné doložit trvající právní vztah k vozidlu. Ceny za parkovací …

pokračování

13. 06. 2017

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá téměř 3 roky

Když byl v roce 1851 zahájen provoz po novém železničním viaduktu, bylo pražské město mimo tuto trasu železnice obehnáno hradbami a rozvoj na území Karlína teprve začínal. V dnešní době je tato oblast hustě obydlena a nové developerské záměry zde vytvářejí prostředí pro moderní a pěkné velkoměstské bydlení a práci. Oblast kolem Negrelliho viaduktu se k tomu přímo nabízí, svými prostornými oblouky protíná hustě zastavěnou oblast, kříží několik ulic a hrdě přetíná Vltavu přes ostrov Štvanice …

pokračování

16. 05. 2017

Podchod u tramvajové zastávky Štěpničná

Podchod u tramvajové zastávky Štěpničná zkrášlí umělecké dílo od mladého umělce.

V současné době je dokončováno vymalovaní podchodu u tramvajové zastávky Štěpničná malbou od mladého umělce. Toto umělecké dílo zobrazuje podobnost mezi přírodní džunglí a tzv. sídlištní džunglí.

Městská část Praha 8 jim nechala zkrášlit toto dříve dosti nevzhledné místo, které bylo často počmárané od sprejerů. Malba bude proto natřena speciálním nátěrem, aby z ní bylo jednodušší odstranit graffiti. Náklady na zhotovení tohoto uměleckého díla by …

pokračování

12. 04. 2017

Dotazníkové šetření: Revitalizace přírodní lokality Prosecké skály

Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozvat k vyplnění dotazníku studentky pražského ČVUT Romany Kubínové, který je součástí její bakalářské práce zabývající se možným zlepšením přírodní lokality Prosecké skály.

Výsledky dotazníku poslouží i jako podklady pro rozhodování městské části. Za všechny podněty a připomínky předem děkujeme. Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Přírodní lokalita Prosecké skály představuje významné území pražské zeleně, jehož stav je potřeba zlepšit. Zapojení zástupkyně vysokoškolských studentů nám jako u řady dalších projektů pomůže s …

pokračování

10. 03. 2017

Úspěšná akce „Sbližování generací“ je prodloužena o dva měsíce

Střední odborné učiliště kadeřnické a městská část Praha 8 se rozhodly prodloužit projekt „Sbližování generací“ až do 28. dubna 2017.

Projekt totiž vzbudil velký zájem starších občanů Prahy 8, kteří žádali o jeho prodloužení. Původně měla tato akce skončit 28. února 2017. Její podmínky zůstávají zachovány. Je tak i nadále umožněno lidem, kterým je minimálně 55 let a mají trvalé bydliště na území MČ Prahy 8, využít kadeřnických služeb žáků prvního ročníku Středního odborného učiliště …

pokračování

17. 02. 2017

Dotazníkové šetření: Revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozvat k vyplnění tohoto dotazníku, který nám pomůže s další přípravou revitalizace důležité centrální veřejné plochy v Čimicích. Za všechny podněty a připomínky předem děkujeme. Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Naším cílem je, aby bylo pro občany v každé čtvrti Prahy 8 jedno nově zrevitalizované centrální veřejné prostranství s výbornou vybaveností a kvalitní zelení. Do toho se nyní pouštíme i v Čimicích. Vít Céza, zastupitel a předseda komise pro životní prostředí

Dotazník …

pokračování

13. 02. 2017

Proběhlo losování hlavní ceny Křížovkářské ligy

V pondělí 13. února 2017 v Libeňském zámku vylosoval starosta městské části Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) výherkyni hlavní ceny podzimní části Křížovkářské ligy, kterou se stala paní Hana Konečná z Klubu seniorů Taussigova. Ta tak vyhrála dárkový poukaz na relaxační pobyt ve Slatinných lázních Toušeň ve dnech 23. až 26. března 2017. Ještě před losováním hlavní výhry probíhalo v závěru minulého roku předávání menších cen.

Odměna však nebyla přichystána jen pro vylosované výherce, ale malý …

pokračování

02. 12. 2016

Revitalizace parku Dlážděnka – architektonicko - krajinářská soutěž

Záměrem vedení MČ Prahy 8 je revitalizovat parkovou plochu Dlážděnka tak, aby lépe odpovídala současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí.

Zároveň by se měla stát zajímavým a vyhledávaným místem klidu a odpočinku i v širším kontextu Prahy 8 – její poloha na exponované terénní hraně ji k tomu přímo předurčuje.

V souvislosti s přípravou soutěže proběhla řada jednání s okolními obyvateli a institucemi, dále sběr dat a informací od obyvatel přilehlých domů a předprojektová …

pokračování

30. 11. 2016

Nový Dům sociálních služeb na Praze 8

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhne za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse (ČSSD) od 17.00 hodin slavnostní otevření nového Domu sociálních služeb (DSS), který se nachází v ulici S. K. Neumanna 2475, Praha 8 – Libeň.

„Naše městská část se dlouhodobě snaží poskytovat svým seniorům špičkovou péči, protože si to určitě zaslouží. Nově vybudované zařízení jim umožní po dobu jejich pobytu žít v moderním prostředí s kvalitní péčí, které navíc není daleko od jejich …

pokračování

22. 11. 2016

MČ Praha 8 podniká kroky k rozšíření zón v oblasti Kobylis a Ládví

Městská část Praha 8 se snaží reagovat na připomínky a podněty občanů k zónám placeného stání, které byly na území naší městské části zřízeny 1. října 2016.

Často je požadováno jejich rozšíření v některých stávajících hraničních částech zón v oblasti Kobylis a Ládví. Mezi ně patří například oblast nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji, kde začali parkovat své automobily lidé žijící v oblastech, kde byly zřízeny zóny placeného stání, kteří si však nevyřídili registraci …

pokračování

04. 11. 2016

Zóny placeného stání na Praze 8

Více informací najdete na těchto adresách:

Parkujvklidu.cz Informační web TSK o parkování a parkovacích zónách v Praze.

http://www.parkujvklidu.cz/…cast-praha-8 http://www.parkujvklidu.cz

pokračování

25. 10. 2016

Mějte přehled o všem aktuálním, odebírejte novinky na svůj e-mail

Městská část Praha 8 rozšířila elektronický informační servis svých webových stránek o službu zasílání novinek e-mailem. Občané, kteří nemohou nebo nechtějí denně kontrolovat webové stránky městské části Praha 8 (www.praha8.cz), ale chtějí být informováni o všem novém, aktuálním a důležitém, mohou nyní na svůj e-mail dostávat novinky z webových stránek v denním nebo týdenním přehledu.

Odebírat lze novinky z různých tematických oblastí (bezpečnost, doprava, sociální oblast, senioři, životní prostředí, …), ale také z úřední desky, kalendáře …

pokračování

17. 10. 2016

Rozšíření zón placeného stání

Na území MČ Prahy 8 byly 1. října 2016 zavedeny zóny placeného stání.

Městská část Praha 8 proto pečlivě monitoruje situaci po jejich zavedení. Důraz je kladen na hraniční oblasti zón, které jsou podle zkušeností z ostatních městských částí nejvíce problematické.

Jednou z nich je oblast nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji. Místní občané upozorňují, že zde po zavedení zón placeného stání narostlo množství parkujících vozidel a požadují jejich zavedení i do této lokality. Problematická …

pokračování

15. 10. 2016

Ropid a změny autobusové dopravy na Praze 8

„Mám velkou radost, že se podařilo vyjednat, že obyvatelé Ládví, Kobylis, Bohnic a Čimic budou mít přímé autobusové spojení se zastávkou Českomoravská. Nachází se u ní totiž několik důležitých objektů například O2 aréna a obchodní centrum Galerie Harfa,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) připravil změny v autobusové dopravě na Praze 8, které měly začít platit od 1. července 2016. Podle nejnovějším informací však vstoupí v platnost …

pokračování

13. 09. 2016

MČ se snaží zabránit stavebnímu projektu Bytový dům Mazurská

Městská část Praha 8 nesouhlasí s realizací stavebního projektu s názvem „Bytový dům Mazurská v Praze 8“. Tato plánovaná stavba o 1 podzemním a 8 nadzemních podlažích by totiž zahustila zástavbu v dané lokalitě a snížila tak rozsah zdejšího veřejného prostranství.

„Velkou hodnotou Sídliště Bohnice je, že bylo navrženo a vystavěno s velkým počtem veřejných a zelených ploch. Ty nechápeme jako volné plochy k zastavění, ale jako jedinečnou přednost této čtvrti, kterou je potřeba chránit a …

pokračování

03. 09. 2016

Taťka fest nabídne spoustu zajímavého programu

V sobotu 3. září 2016 se v Beachklubu Ládví (Chabařovická 4, Praha 8) uskuteční druhý ročník zábavného odpoledne pro děti Taťka fest. Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse.

Děti se mohou těšit na popelářský vůz Pražských služeb, městskou policii, hasičský vůz, vycvičené pejsky, loutkové divadlo Jiskra a obří trampolínu. Navíc jim bude rozdáno 500 nanuků a špekáčků, které si budou moci opéct na venkovním ohništi.

Taťka fest však nenabízí zábavu jen pro děti, …

pokračování

03. 09. 2016

Taťka fest se těšil velkému zájmu dětí i jejich rodičů

V sobotu 3. září proběhnul v Beachklubu Ládví za krásného letního počasí druhý ročník zábavného odpoledne pro děti Taťka fest, který se konal pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse.

Akce vzbudila velký zájem dětí a jejich rodičů. Bylo pro ně přichystáno velké množství atrakcí, které byly rozprostřeny po celém areálu Beachklubu Ládví. Velkému zájmu dětí se těšil hasičský vůz, kde byla možnost vyzkoušet si stříkání vody z hadice na terč. Oblíbený byl i …

pokračování

16. 08. 2016

Připomínky k návrhu změn v dopravním značení v Karlině

Na úřední desce městské části Praha 8 byl dne 16. srpna uveřejněn návrh nového dopravního značení v oblasti Karlína, které je nutné vyznačit kvůli zavedení zón placeného stání na Praze 8.

Úřední desku v listinné podobě je možné najít před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8) a v elektronické podobě je umístěna na internetových stránkách MČ Praha 8 (www.praha8.cz/deska). Návrh obsahuje zapracované připomínky občanů k předchozímu plánu na vyznačení nového dopravního značení.

Občané …

pokračování

29. 07. 2016

Budou otevřeny další pobočky pro registraci parkovacích oprávnění na Praze 8

V pondělí 1. srpna budou otevřeny v Kulturním domě Ládví a v Karlíně na adrese Karlínské náměstí 22/14 dvě nové pobočky pro registraci parkovacích oprávnění pro nově vznikající zóny placeného stání na Praze 8. Přidají se tak k již otevřené pobočce v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň).

„Podařilo se nám zřídit registračního místo pro zóny placeného stání v každé oblasti, kde vzniknou. Naši občané proto nebudou muset ztrácet svůj volný …

pokračování

29. 06. 2016

Požadujeme zákaz provozu vozítek segway i v oblasti Karlína

Radní pro dopravu pan Karel Šašek:

Rada hlavního města Prahy se rozhodla připravit návrh nařízení, které by v centru Prahy zakázalo provoz vozítek segway. Městská část Praha 8 požaduje, aby se zákaz jejich provozu vztahoval i na oblast Karlína, která není zahrnuta v návrhu Rady HMP. „Karlín je součást širšího centra Prahy. Vzhledem k tomu by se do něj mohla přesunout část provozu vozítek segway, když by nebyl zahrnut mezi oblasti, kde má být jejich …

pokračování

22. 06. 2016

Samosprávy budou prosazovat zlepšení protipovodňových opatření na Rokytce

Představitelé místních samospráv dnes v Říčanech slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka.

Cílem memoranda je vytvořit společnou iniciativu, v rámci které budou představitelé samospráv nacházejících se na vodním toku Rokytka dlouhodobě úzce spolupracovat na společném řešení protipovodňové ochrany po celé délce tohoto vodního toku. Uvědomují si totiž, že vzhledem k rostoucímu počtu povodní v poslední době hrozí jejich opakování i v budoucích letech. „Na Praze 8 máme stále …

pokračování

13. 06. 2016

Veřejná debata o prostranství na LÁDVÍ 13. června, od 17,30

Zveme Vás na veřejnou debatou a prezentaci soutěžních návrhů nad budoucí podobou centra Sídliště Ládví.

KD Ládví, 13. června od 17,30.

Za Městskou část Vás srdečně zve starosta Roman Petrus.

lÁdvÍ_pozvánka­.pdf

pokračování

03. 06. 2016

Červnová Osmička pro Vás

Nové číslo radničního zpravodaje Osmička právě vyšlo.

Červen 2016.

mesicnik-osmicka-cerven-2016.pdf

pokračování

17. 05. 2016

Radní Karel Šašek - Praha 8 požaduje rychlé zahloubení ul. V Holešovičkách

Na některých komunikacích na území Prahy 8 došlo po otevření tunelového komplexu Blanka k nárůstu intenzity dopravy, když doprava narostla především v ulicích V Holešovičkách a Trojská.

Městská část Praha 8 se proto intenzivně snaží prosadit, aby se těmto dopravně silně zatíženým lokalitám ulevilo. V rámci této snahy prosazuje, aby Magistrát hl. m. Prahy v co nejkratším termínu realizoval plánovanou stavbu „Holešovičky – zakopání“, která zajistí zahloubení ulice V Holešovičkách. MČ Praha 8 také usiluje, …

pokračování

04. 05. 2016

Zveme Vás na květnové pietní akty na Praze 8

Kladení věnců k uctění památky obětí 2. světové války na území MČ Praha 8 se uskuteční již tradičně na čtyřech významných místech, které se v městské části nacházejí. K účasti je zvána i široká veřejnost.

5. května 2016 Ve čtvrtek v 15.00 hodin budou položeny věnce k památné soše u Mostu Barikádníků (fakulta MatFyz).

6. května 2016 V pátek v 10 hodin dopoledne budou položeny věnce na Ďáblickém hřbitově.

6. května 2016 V pátek v 11.00 hodin budou položeny věnce k …

pokračování

16. 04. 2016

Stávající vedení Botanické zahrady Praha prakticky nerespektuje občany Prahy 8

Po mnohatýdenním intenzivním tlaku městské části Praha 8 bylo na Radě hl. m. Prahy schváleno usnesení, které Botanické zahradě Praha doporučilo pokračovat ve vydávání bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic botanické zahrady. Kompetentní radní MHMP Jan Wolf bohužel výrazně zredukoval počet ulic, pro které by měly platit permanentky zdarma, konkrétně ze 175 původních ulic je nově „bezplatných“ pouze 35. Tím zasáhl velké množství občanů trvale žijících v severněji položených ulicích Bohnického sídliště.

Vedení botanické zahrady se …

pokračování

15. 04. 2016

Kobyliská střelnice otvírá své brány 25. 4., od 11 hodin

Národní kulturní památka Kobyliská střelnice se po úspěšné rekonstrukci znovu otevře pro veřejnost 25. dubna 2016.

Slavnostního aktu, který začne v 11 hodin, se zúčastní ministr obrany ČR Martin Stropnický a představitelé radnice MČ Praha 8, v čele se starostou Romanem Petrusem.

K účasti zveme i všechny občany Prahy 8 a širokou veřejnost.

Program Slavnostního otevření:

Program bude zahájen projevem o historii tohoto unikátního místa. Následovat budou projevy ministra obrany ČR Martina Stropnického, starosty MČ Praha 8 Romana Petruse …

pokračování

05. 04. 2016

Čekají nás pozitivní změny v Drahaňském údolí

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 již delší dobu komunikuje se zástupci hl. m. Prahy a s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy ohledně vodních toků v Praze 8. Naposledy se tak stalo 29. února při místním šetření v dolní části Drahaňského údolí, v rámci kterého byly řešeny některé podněty občanů týkající se lepší schůdnosti území a některých dlouhou dobu deponovaných předmětů. Během šetření i následné diskuze bylo projednáno hned několik opatření, která zlepší …

pokračování

04. 04. 2016

Požadavky na změny v příměstských linkách Pražské integrované dopravy

Městská část Praha 8 se snaží prosadit, aby autobusová linka PID číslo 349 neprojížděla silně dopravně zatíženou Ďáblickou ulicí. Místo ní by mohla v úseku Třebenická – Skládka Ďáblice využívat dálnici D8. Cílem je zajistit, aby autobusové spoje této příměstské linky nezatěžovaly zplodinami a hlukem občany žijící u Ďáblické ulice a aby se zlepšila průjezdnost této silně zatížené a frekventované komunikace. Vyšlo by se tak vstříc požadavkům některých občanů Ďáblic, kteří požadují snížení počtu příměstských …

pokračování

24. 02. 2016

Plníme sliby - Vaše ČSSD Praha 8

Některé naše sliby se nám za 15 měsíců práce nové koalice v ZMČ Praha 8 podařilo splnit.

Na dalších pracujeme.

Děkujeme Vám. Vaše ČSSD Praha 8.

Titulek

pokračování

25. 01. 2016

MČ Praha 8 pomáhá rodině postižené požárem

Dne 20. ledna se zásadním způsobem změnil život malému chlapci a jeho mamince. Požár v bytě posledního patra panelového domu v pražských Bohnicích je nechal bez prostředků. Hasiči jim zachránili život a museli také evakuovat dalších 20 osob. Matka s osmiletým synem skončili v nemocnici, kde jim byla poskytnuta základní péče. MČ jim poskytla ještě tentýž večer náhradní ubytování a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 8 pomáhá rodině i nadále řešit nastalou situaci. V současné …

pokračování

18. 01. 2016

MČ Praha 8 podala trestní oznámení na bývalé vedení radnice kvůli předražené zak

Městská část Praha 8 podala trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Na základě kontroly dokumentů, která proběhla v rámci ukončení smluvního vztahu s bývalým dodavatelem služeb spočívajících ve sběru psích exkrementů a vyvážení košů na psí exkrementy, bylo zjištěno, že MČ Praha 8 hradila za poskytované služby sumy, které prokazatelně neodpovídaly poskytovanému plnění.

Ke vzniku pochybení došlo v květnu roku 2013, …

pokračování

27. 11. 2015

Radní pro dopravu Karel Šašek - Doprava v ulici Primátorská bude bezpečnější

V zatáčce v ulici Primátorská v místě křižovatky s ulicí Ve Vrchu došlo v minulosti k několika dopravním nehodám.

Odbor dopravy městské části Praha 8 proto na základě iniciativy radního pro dopravu Karla Šaška přistoupil k osazení dopravního značení včetně instalace citybloků a baliset, aby tento nebezpečný úsek více zpřehlednil a přiměl řidiče k větší opatrnosti zvláště při zhoršených klimatických podmínkách. Zároveň v komunikacích Primátorská a Ve Vrchu budou chodníky nově bezbariérové.

pokračování

23. 11. 2015

Adventní koncerty na Libeňském zámku

Také v letošním roce se na Libeňském zámku uskuteční tradiční adventní koncerty, které nabídnou předvánoční pohodu u poslechu klasické hudby a vánočních písní.

V obřadní síni se postupně představí čtyři hudební uskupení: Two Voices (24. listopadu), Bennewitzovo kvarteto (1. prosince), MUSICA DOLCE VITA (8. prosince) a Kühnův dětský sbor (15. prosince). První adventní koncert se uskuteční již v úterý 24. listopadu od 19 hodin. Vstupenky na všechny koncerty si můžete zakoupit v předprodeji na pokladně …

pokračování

07. 10. 2015

Zveme Vás na veřejnou debatu "KRAKOV - park, nebo náměstí ?" 7. října od 17:30

KDY a KDE: VE STŘEDU 7. ŘÍJNA, OD 17,30 HODIN, Kulturní dům KRAKOV

Přijďte vyjádřit svůj názor na budoucí podobu důležitého veřejného prostranství!

Součástí programu bude stručný pohled na historii a dnešní problémy řešeného prostoru, prezentace studentských projektů revitalizace a také souhrn dosud došlých podnětů a připomínek veřejnosti.

Cílem setkání je nalézt společně nejvhodnější budoucí podobu pro centrum Bohnic.

Účast přislíbili : starosta MČ Praha 8 Roman Petrus, předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, architekt Ondřej …

pokračování

10. 08. 2015

Nová zastávka MHD v Karlíně

Městská část Praha 8 vyjednala s ROPIDem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy novou zastávku autobusu MHD nedaleko Negrelliho viaduktu a vyšla tím vstříc dlouhodobému požadavku nejen místních obyvatel po lepší dostupnosti této lokality. Důvodem je zajištění lepší dopravní obslužnosti Karlína se Žižkovem.

Nová zastávka bude umístěna v ulici Prvního pluku nedaleko Sokolovské a Pernerovy ulice.

„Oceňuji iniciativu občanů, kteří nám dávají návrhy změn v dopravě, které by uvítali. Přestože toto není v naší kompetenci, …

pokračování

10. 08. 2015

Hlasujte o podobě centrálního náměstí v Bohnicích v KD Krakov

TitulekStarosta MČ Praha 8 Roman Petrus (ČSSD) – „Prostor mezi OC a KD Krakov představuje zcela jedinečné místo pro velkou část bohnicko-čimického sídliště. Je s podivem, že toto místo po dlouhá léta nikdo neřešil. To chceme po diskuzi s občany napravit.“

Vedení MČ Praha 8 se snaží řešit využití nových i zanedbaných prostor na Praze 8. Jedním z nich je centrální oblast v prostoru mezi KD a OC Krakov. Po diskusi …

pokračování

26. 04. 2015

Bylo schváleno Memorandum o zájmu zřídit lávku přes Vltavu

Rada městské části Praha 8 schválila Memorandum o společném zájmu s Prahou 7 nechat postavit lávku přes Vltavu mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem. Toto Memorandum bude předáno Radě hl. m. Prahy. Záměr na stavbu lávky byl projednáván a rozpracováván již před mnoha lety, ale zastavily ho katastrofální povodně v roce 2002. Nyní se s Prahou 7 podařilo dohodnout pokračování projektu.
Cílem je vytvořit trvalé a bezpečné zařízení s nízkými náklady na údržby, které bude moci …

pokračování

04. 04. 2015

Veřejnost se ve velkém zapojila do hledání míst pro nové parky

Komise pro životní prostředí Rady MČ Prahy 8 zahájila komplexní přípravu míst pro nové parky a plochy veřejné zeleně, přičemž do přípravy a projednávání pozvala i občany městské části. Občané poukázali na téměř 7 desítek lokalit, které komise ohodnotila a roztřídila do skupin podle významnosti a stupně realizovatelnosti. Aktuální podoba tabulky obsahující všechny okomentované podněty je k dispozici na webu městské části. Veřejnost má nyní možnost tento dokument připomínkovat, a to až do 20. května. …

pokračování

30. 03. 2015

Začala revitalizace Karlínského náměstí

Vlastní revitalizace potrvá do konce srpna letošního roku a přinese řadu zlepšení v oblasti volnočasových aktivit. Parková úprava je koncipována ve stylu anglického krajinářského parku, přičemž stávající revitalizace vychází z historického členění. Před jejím zahájením byly provedeny dendrologické průzkumy, z nichž vyplynula potřeba částečné obměny dřevin. V parku budou obnovena dětské hřiště a sportoviště s fitness prvky. Budou instalovány nové lavičky, pítka, koše, stojany na kola apod. Nově budou zřízeny elektro přípojky pro farmářské trhy. …

pokračování

29. 03. 2015

Začala druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice

V rámci první fáze rekonstrukce proběhly odpovídající sanační a restaurátorské práce, v rámci kterých došlo mimo jiné k osazení nového kříže, k navrácení betonových desek se jmény obětí do původní podoby apod. V druhé fázi, který bude probíhat do konce srpna 2015, dojde zejména k opravě přístupové cesty, k obnovení vybavení střelnice (nové odvodnění a osvětlení) a ke zvýšení ochrany prostoru před vandaly (nové oplocení, obnovení brány, instalace kamerového dozoru). Po odstranění náletových dřevin dojde …

pokračování

28. 03. 2015

Žádný autobusový terminál na Ládví nebude

V rámci veřejné besedy konané 24. března 2015 byl veřejnosti představen projekt integrace Mělnicka a Neratovicka do systému pražské integrované dopravy, který bude spuštěn 7. dubna. V listopadu pak proběhne další veřejné projednávání, v rámci kterého bude vyhodnocen dosavadní vliv integrace.
Na projednávání zaznělo několik zásadních informací. Tou nejdůležitější je, že na Ládví nebude instalován žádný autobusový terminál, jak se dříve tvrdilo. Nově přijíždějící autobusy (v průměru dojde k navýšení o jeden autobus za 12–13 …

pokračování

08. 03. 2015

Byla vypovězena nevýhodná kolektivní smlouva

Městská část Praha 8 vypověděla koncem února nevýhodnou kolektivní smlouvu a snížila nestandardní platy zaměstnanců na některých odborech. Tato kolektivní smlouva měla platit 5 let a její vznik je velice nejasný. Nebyla řádně zaevidována v interním systému úřadu a nedošlo ani k řádnému seznámení zaměstnanců. Zároveň nebyly předloženy odpovídající zápisy, na jejichž základě by bylo možné revidovat předcházející kolektivní vyjednávání. Navýšené odstupné (až čtrnáctinásobek průměrného měsíčního výdělku!) odporovalo dobrým mravům i finančním možnostem Prahy 8. …

pokračování

22. 02. 2015

Nová koalice zvýšila bezpečnost Krynické ulice

Naše koalice vyhověla četným stížnostem občanů, kteří chtěli pomoci s nebezpečným místem v Krynické ulici, konkrétně mezi konečnou autobusu 144 a domem v této ulici. V místě se nachází temný neosvětlený tunel a herna. Dosavadní vedení tento problém po několik let neřešilo.
Nově je ul. Krynická osvětlena a na předmětné místo je nasměrována bezpečnostní kamera, která ho bude monitorovat. Stejně tak druhá strana průchodu bude permanentně monitorována.

pokračování

06. 02. 2015

Radnice nadstandardně vyčistí prostor Florence

Nejproblematičtější lokality v oblasti Florence spadají pod Magistrát hl. m. Prahy. Vzhledem k četným urgencím ze strany občanů městské části bude v rozmezí dubna až října provedeno nadstandardní čištění (nad rámec TSK hl. m. Prahy) hrazené z prostředků Prahy 8. Kontrola údržby Florence je pravidelně kontrolována referenty příslušného odboru životního prostředí. Majitelé, na jejichž pozemku byl detekován nepořádek, jsou neprodleně vyzýváni ke zjednání nápravy.

pokračování

30. 01. 2015

Koalice ANO-ČSSD-SZ zvyšuje transparentnost úřadu

Jedním z takových opatření je vyvěšování zápisů z jednání všech komisí a obou výborů (finanční a kontrolní) na web městské části, což v minulosti neexistovalo. Zveřejňováním těchto informací chce naše nová koalice umožnit efektivní kontrolu činnosti a hospodaření naší městské části včetně kontroly přípravy různých koncepcí a dokumentů.
Chceme výrazně zvýšit transparentnost našeho úřadu, jejímž cílem je získání důvěry občanů vedoucí k vyšší vzájemné spolupráci.

pokračování

29. 01. 2015

Aktuálně řešíme připomínky občanů k návrhu změn povrchové dopravy organizace ROP

Na základě změn povrchové dopravy, které souvisí s prodloužením trasy metra A do Motola, aktuálně probíhá zpracovávání připomínek občanů městské části k navrhovaným změnám linek, které zasahují na Prahu 8. Tyto připomínky a požadavky MČ Praha 8 budou následně projednány s organizací ROPID.

pokračování

11. 01. 2015

Nová koalice ANO-ČSSD-SZ je proti zahušťování stávající zástavby

I naše současné vedení městské části se jednoznačně přiklání k tomu, aby byl ustaven takový územní koncept, který by znemožnil další zahušťování stávající sídlištní zástavby v oblasti Bohnic, Kobylis a Čimic. Rozhodující slovo má hl. m. Praha. Rada městské části Praha 8 bude proto usilovat o efektivní komunikaci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města, což je organizace, která zodpovídá za tzv. Metropolitní plán. Tento plán by měl dospět do optimálního stavu po předchozí odpovědné …

pokračování

16. 12. 2014

Zástupci koalice na adventním setkání u vánočního stromu

V rámci programu vystoupily malé zpěvačky z Domu dětí a mládeže Karlínského spektra a pěvecký soubor Hudební akademie Pavly Zumrové s několika tematickými písněmi. Občanům bylo k dispozici drobné občerstvení, vánoční cukroví, svařené víno a káva. Programu se zúčastnili zástupci koalice městské části, z České strany sociálně demokratické to byli starosta Roman Petrus, předseda komise pro životní prostředí Vít Céza a tajemník ČSSD Jan Vašek.

Titulek Titulek:[* vánoční_setká­ní_2_final.jpg …

pokračování

14. 12. 2014

Byly dokončeny sanační a restaurátorské práce v areálu NKP Kobyliská střelnice

Celkové náklady na tyto práce činily přibližně 2 miliony korun, z toho získala naše městská část dotaci od Ministerstva obrany ve výši 1,2 milionu korun. V rámci rekonstrukce byla provedena oprava některých stavebních prvků celého areálu, oprava desek se jmény obětí, podstavce ústřední plastiky či byl osazen nový kříž a pozlacena trnová koruna. S konečnou podobou této rekonstrukce byli seznámeni starosta Roman Petrus a místostarostka Alena Borhyová ve čtvrtek 11. prosince 2014.

Titulek:[* …

pokračování

10. 12. 2014

Přes nepřipravenost bývalé pravicové koalice už máme vánoční strom

Bývalá koalice zřejmě předpokládala, že naše nová koalice ANO, ČSSD a Strana zelených zruší Vánoce, neboť s odůvodněním, že neví, zda bude nová koalice chtít vánoční strom či akci Vánoční těšení, pro jistotu nepřipravila ani jednu z těchto akcí. Nová koalice tak narychlo zajistila vánoční strom, jeho instalaci na Karlínském náměstí a rozsvícení, které proběhlo v úterý 9. prosince. 16. prosince u stromu proběhne adventní setkání s občany městské části, kterého se zúčastní starosta Roman …

pokračování

05. 12. 2014

Změna termínu pro výběrové řízení zajišťovatele zimní údržby chodníků

Radní vyhlásili nový termín výběrového řízení probíhající veřejné zakázky týkající se zabezpečení zimní údržby chodníků, které má naše městská část ve správě. Obsahem zakázky je odklízení sněhu z chodníků, posypávání ploch a odpovídající úklid. Dodavatel této zakázky čítající asi 17 ha udržovaných ploch bude vybírán podle nejnižší nabídkové ceny. Cílem úprav je a bude postupné zlepšování dlouhodobě zanedbávané údržby veřejných prostranství pod taktovkou ODS.

pokračování

27. 11. 2014

Praha 8 nakročila k nulové toleranci hazardu

Prvním důležitým činem naší nové koalice ANO, ČSSD a Strany zelených je schválení usnesení, které žádá Zastupitelstvo Hlavního města Prahy o změnu příslušné vyhlášky tak, aby bylo na celém území Prahy 8 zakázáno provozování výherních automatů. Proti výherním automatům ČSSD spolu s některými dalšími opozičními stranami bojovala dlouhou dobu a ihned při první příležitosti, kdy jsme měli dostatečný počet hlasů, jsme konali.

pokračování

26. 11. 2014

Praha 8 spustila „klikací“ rozpočet

Stalo se tak koncem listopadu 2014. Rozpočet je dostupný na stránce http://rozpocet.praha8.cz/cz/. Začíná letošním schváleným rozpočtem ve výši 1 774 612 000 Kč. Aktualizace dat bude podle plánu probíhat kvartálně.

pokračování

26. 11. 2014

Praha 8 staví nový Dům sociálních služeb

V ulici S. K. Neumanna se v současnosti staví nový Dům sociálních služeb (DSS), celá výstavba by měla trvat dvacet měsíců. Aktuálně na pozemku probíhají povrchové úpravy a terénní práce, úpravy se týkají i sousedního parku, který bude bezbariérově navazovat na samotný objekt DSS. Vlastní park bude revitalizován.
Nový dům sociálních služeb bude mít celkovou kapacitu 51 lůžek. 21 klientům bude poskytována odlehčovací služba skrze krátkodobé pobyty s nutností celodenní péče. Pro 30 klientů s …

pokračování

26. 11. 2014

Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová Rada Městské části Praha 8

Starostou Městské části Praha 8 byl zvolen náš Roman Petrus. Druhým naším členem Rady byl zvolen Karel Šašek, který bude mít na starosti zejména dopravu. Za Hnutí ANO byli zvoleni dva zástupci starosty, a sice Matěj Fichtner, který se bude zabývat zejména oblastí financí a Alena Borhyová, která bude mít pod sebou mimo jiné kulturu a zdravotnictví. Třetím zástupcem starosty byl zvolen Petr Vilgus ze Strany zelených, jenž se bude zabývat strategickým rozvojem městské části. …

pokračování

26. 11. 2014

Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová Rada Městské části Praha 8

Starostou Městské části Praha 8 byl zvolen zástupce ČSSD Roman Petrus. Druhým naším členem Rady byl zvolen Karel Šašek, který bude mít na starosti zejména dopravu. Za Hnutí ANO byli zvoleni dva zástupci starosty, a sice Matěj Fichtner, který se bude zabývat zejména oblastí financí a Alena Borhyová, která bude mít pod sebou mimo jiné kulturu a zdravotnictví. Třetím zástupcem starosty byl zvolen Petr Vilgus ze Strany zelených, jenž se bude zabývat strategickým rozvojem městské …

pokračování

15. 11. 2014

Školy v Praze 8 jsou vybavovány interaktivními tabulemi

Celkem 15 základních a 1 mateřská škola zřizované městskou částí je aktuálně dovybavováno prezentační technikou, jako jsou interaktivní tabule, diaprojektory, výukové softwary a další vybavení. Vlastní interaktivní tabule se v jednotlivých základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 8 používají už od roku 2011.

pokračování

14. 10. 2014

Výsledky referenda „o zákazu heren“

V Praze 8 proběhlo spolu s komunálními volbami letos již druhé referendum týkající se případného zákazu heren na území Městské části Praha 8, otázka na občany konkrétně zněla: „Požadujete, aby Městská část Praha 8 učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, …

pokračování

10. 10. 2014

Praha 8 připravuje lesní školku

Praha 8 již nějakou dobu přestavuje budovu Libčická 2 v Čimicích, která by měla začít od druhého pololetí školního roku fungovat jako lesní školka. Tento objekt sloužil původně jako sklad. Již před několika lety byla zpracována studie, která řešila otázku, zda by bylo možné objekt využít pro mateřskou školku, respektive pro rozšíření té stávající. Tehdejší záměr však padl z toho důvodu, že by objekt ani po přestavbě nevyhovoval přísným hygienickým předpisům kladeným na mateřské školky. …

pokračování

10. 10. 2014

Začala příprava rekonstrukce Kobyliské střelnice

Dosluhující vedení radnice Městské části Praha 8 vyhlásilo zadávací řízení na rekonstrukci Národní kulturní památky Kobyliská střelnice. Tento památník byl městské části svěřen v dubnu 2011. Vlastní vyhlášení řízení se zpozdilo o několik let. Rekonstrukce celého areálu by podle stávající podoby zahrnula tři základní okruhy, a sice obnovu prvků původního využití střelnice, výstavbu důstojného památníku protifašistického odboje a komplexní úpravu areálu. Radnice zároveň vyhlásila veřejnou zakázku na sanační a restaurátorské práce, které se týkající především desek …

pokračování

05. 10. 2014

Praha 8 vylepší polikliniku Mazurská

Poliklinika Mazurská prošla v minulém roce v rámci snižování energetické náročnosti rozsáhlou venkovní úpravou, při které dostala nová okna a fasádu. V tuto chvíli probíhá v samotné budově realizace dvou samostatných projektů. V rámci jednoho je vystavován výtah, který spojí přízemí budovy s prvním patrem. Cílem druhého projektu je rekonstrukce hlavní vstupní haly, zejména jde o vytvoření mnohem příjemnějšího prostoru, než jaký byl na daném místě doposud.
Realizace obou projektů by měly být dokončeny do …

pokračování

07. 09. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (01. 9. - 05. 9. 2014)

V Prosecké ulici vznikne azylový dům

Na azylový dům a nízkoprahové centrum se promění zchátralá dvoupatrová budova v Prosecké ulici v Libni. Dělníci se do rekonstrukce objektu, kde se donedávna houfovala různá individua, vrhnou během několika týdnů. Práce by měly trvat pět měsíců. Začátek rekonstrukce zkomplikovala propadlá vozovka, za kterou může oprava kanalizace. Nabídnuty budou dvě sociální služby pro lidi bez přístřeší nebo ty, kteří jsou takovou situací ohroženi. Nízkoprahové centrum pojme 20–30 osob denně, lidé …

pokračování

31. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (25. 8. - 29. 8. 2014)

Prahu 8 pohlídá víc kamer

V ulicích Prahy 8 přibydou kamery, které budou monitorovat veřejná místa. Na nových stanovištích se objeví do konce roku. Jde o 25 otočných stanovišť a 33 pevných kamer. Kamery se zaměří na problematická místa, na která často upozorňují sami občané. Technika bude nově sledovat lokalitu Štětínská – Bydhošťská, Zelenohorská, Katovická a Lindavská v Bohnicích. Nikdy nebude k dispozici tolik policistů a strážníků, kteří by kamerový systém nahradili, a zvlášť ne v …

pokračování

24. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (18. 8. - 22. 8. 2014)

Libeňský most má být konečně opraven. Poprvé od roku 1928

======== Šestaosmdesát let prověřoval čas na Libeňském mostě kvalitu práce někdejších stavbařů. Od roku 1928 se této dopravní komunikace ruka dělníka ani nedotkla, objekt už silně chátrá, ale brzy tomu má být konec. Rekonstrukce či výstavba nového Libeňského mostu bude znamenat významné zkvalitnění MHD, a to především proto, že přinese zvýšení rychlosti projíždějících tramvají a nový tramvajový svršek bude znamenat vyšší komfort cestování. Magistrát totiž v minulých …

pokračování

17. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (11. 8. - 15. 8. 2014)

Praha žaluje Divadlo pod Palmovkou

Praha podá podnět k prošetření hospodaření Divadla pod Palmovkou. Podle výsledku auditu z konce loňského roku byl zkreslován hospodářský výsledek, a tím byl porušen zákon o účetnictví. Magistrátní odbor kontrolních činností proto vypracoval návrh trestního oznámení. Znění schválili radní a město jej pošle na Obvodní státní zastupitelství v Praze 8. Kontrolou bylo zjištěno, že tím, že v účetních knihách, zápisech a jiných dokladech byly uvedeny nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, došlo …

pokračování

10. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (04. 8. - 08. 8. 2014)

Znalecké posudky v kauze Opencard jsou pro Hudečka a Svobodu zdrcující

Hlavní zbraní státní zástupkyně Dagmar Máchové v kauze Opencard, v níž má stanout před soudem patnáct lidí, včetně nynějšího primátora Prahy Tomáše Hudečka (TOP 09) a jeho předchůdce Bohuslava Svobody (ODS), budou znalecké posudky. A ty jsou zdrcující. Jednoznačně totiž konstatují předraženost zakázky hlavního města z roku 2012 přidělené firmě Haguess i to, že minimálně na část požadovaných služeb bylo možné vyhlásit otevřené výběrové řízení …

pokračování

03. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 7. - 01. 8. 2014)

Parkovací zóny

Už koncem září se v Praze rozšíří parkovací zóny. Původně pro ně Magistrát vytipoval tři nové městské části, Prahu 5, 6 a 8. Teď je ale všechno jinak. Prahu 8 z pilotního projektu vyškrtl kvůli sporu o parkovací hranici. Tu magistrátní úředníci navrhli uprostřed Karlína. Od Thámovy ulice do centra by řidiči platili, směrem k Invalidovně parkovali zadarmo, což by podle starousedlíků představovalo kolaps dopravy. Obyvatelé Karlína spolu s radnicí osmičky okamžitě vyzvali magistrát, …

pokračování

17. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (11. 11. - 15. 11. 2013)

V Nekvasilově ulici nechá radnice postavit nové chodníky a parkoviště

Radnice Prahy 8 nechá opravit okolí polyfunkční budovy v Nekvasilově ulici v Karlíně, která tak získá novou tvář. V současné době dělníci opravují samotný dům, poté začnou s budováním nových chodníků a parkoviště. Úpravy objektu, v němž sídlí například divadlo Kámen či lékařské ordinace, by podle předpokladu měly být hotovy do jara roku 2014 a celá akce vyjde na zhruba pět milionů korun.

Jiskra zažehla už …

pokračování

10. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (04. 11. - 08. 11. 2013)

Blankou by mohl jezdit autobus. Pražanům by výrazně urychlil cestu

Od příštího května by mohl začít jezdit tunelem Blanka autobus číslo 180. Tento spoj v současnosti křižuje Prahu mezi Zličínem a Dejvickou. Nově by mohl odbočit na podzemní trasu, kterou má Praha zprovoznit, vyjet v Praze 8 a pokračovat až do Kbel. Tento nový metrobus by některým Pražanům výrazně zkrátil cestování. O prodloužení linky 180 se uvažuje, protože by to znamenalo důležité propojení několika městských částí …

pokračování

03. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 10. - 01. 11. 2013)

Krakov děsil lidi hlukem

Pár dní před otevřením obchodní centrum Krakov začaly chodit na úřad Prahy 8 stížnosti mnoha obyvatel. Obyvatelé upozorňovali na podivný hluk, který v posledních dnech pocházel právě z Krakova. Radnice se za ně postaví a rozhodně bude s investorem řešit tento problém. Za hlukem posledních dnů mohla stát stojí zkouška protipožární techniky. V normálním provozu prý obchodní centrum hluk vydávat nebude.

24. ročník multižánrového festivalu v Bohnicích

Návštěvníci mohli na vlastní kůži zažít atmosféru …

pokračování

27. 10. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (21. 10. - 25. 10. 2013)

Do starého železa ještě stále nepatříme, říkají vitální senioři

Více než stovka seniorů přišla v minulých dnech k budově nově otevřeného Centra aktivizačních programů (CAP). To otevřelo dveře i osobám se zdravotním postižením a CAP tak naváže na činnost na stejnojmenného centra v Burešově ulici v Kobylisích. To již několik let poskytuje na bázi dobrovolnictví vzdělávací a sportovní programy. Součástí nově otevíraného centra, umístěného v budově Polikliniky Mazurská na sídlišti Bohnice, je i zahrada a přináležející …

pokračování

ČSSD

ČSSD

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 721 029 892