Volební program

Kompletní volební program ČSSD Praha 8 ke stažení

Priority z programu

I. Bezpečnost a pořádek – Naše hlavní priorita

 • Jsme pro zavedení nulové tolerance hazardu v Městské části Praha 8.
 • Zajistíme více policistů u školských a dětských zařízení, a také v ulicích.

II. Územní rozvoj a doprava – ČSSD dá Praze 8 novou tvář

 • Uděláme vše proti zahušťování výstavby nejen na sídlištích.
 • Parkování automobilů vyřešíme tak, aby se pomohlo všem obyvatelům Prahy 8. Obyvatelé Prahy 8 mají mít možnost parkovat před svým bydlištěm, nebo v jeho blízkosti.

III. Zdravotnictví a sociální politika – Garantujeme Vám kvalitní zdravotní a sociální služby

 • Budeme podporovat zdravotní a sociální zařízení zřizovaná městkou částí.
 • Z finančních prostředků, které byly získány privatizací části bytového fondu MČ, zakoupíme rekreační objekt, kde bude pro děti z mateřských škol probíhat pobyt v přírodě.

IV. Školství, kultura, tělovýchova a sport – Kulturní domy naplníme kulturou a akcemi

 • ČSSD bude pružně reagovat na zvýšenou poptávku po umístění dětí v mateřských a základních školách.
 • Dokončíme propojení in-line a cyklostezky od Libeňského zámečku přes ZOO až po oblast Zámků a podpoříme další rozvoj cyklostezek a in-line stezek.

V. Informační politika a styk s veřejností – Otevřená Praha 8

 • Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti Prahy 8 (veřejná projednávání, diskuze, dotazníky).
 • Rozšíříme úřední hodiny Úřadu městské části. Podpoříme zavedení dojednání schůzek s pracovníkem úřadu on-line.

VI. Finance a majetek městské části – Zastavíme neúčelné rozprodávání majetku

 • Prosadíme jednotný a přehledný systém správy majetku.
 • Budeme prosazovat transparentní výběrová řízení. Podporujeme také institut elektronických aukcí. Veškerá finanční činnost městské části musí být transparentní.

VII. Ochrana životního prostředí – Chceme zdravou Prahu 8

 • Chceme vybudovat minimálně dva zcela nové parky pro občany s veškerým příslušenstvím.
 • Budeme se věnovat celkovému rozvoji zanedbaných oblastí v Praze 8 (tzv. brownfieldů), zejména pak oblastí jako je Libeň, kterou chceme citlivě rozvíjet.

VIII. Bytový fond – Postavíme byty pro potřebné

 • Podpoříme specifické typy sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel (osamělé matky, seniory, domy pro mládež z dětských domovů aj.).
 • Prosadíme maximální plnění povinností vlastníků k chátrajícím objektům.
Plníme naše sliby: RUŠÍME HERNY NA PRAZE 8
Plníme naše sliby: PROVEDLI JSME REORGANIZACI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
Plníme naše sliby: VŠECHNY ZÁPISY Z KOMISÍ A VÝBORŮ BUDOU NOVĚ NA INTERNETU
Radní Karel Šašek - bude možné posílat připomínky ke změnám v dopravním značení

Odbor dopravy Městské části Praha 8 by měl v nejbližších dnech zveřejnit návrh umístění nového dopravního značení, které je potřeba vyznačit, aby bylo možné na Praze 8 zavést zóny placeného stání.

Občané budou mít možnost do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu posílat své připomínky a náměty k plánovaným změnám ve vodorovném a svislém dopravním značení. Zasílat je bude možné na Odbor dopravy Městské části Praha 8, který sídlí v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8).

„Chceme, aby naši občané mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Upozorňujeme proto naše obyvatele na to, že budou moci zasílat své připomínky a podněty k chystanému dopravnímu značení, které bude potřeba vyznačit kvůli zavedení zón na území Prahy 8,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Nové dopravní značení by mělo začít platit od 15. září, kdy by Magistrát hl. m. Prahy měl zavést na území Prahy 8 zóny placeného stání. Návrh dopravního značení bude zveřejněn na úřední desce MČ Praha 8, kterou lze nalézt v listinné podobě před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6), její elektronická verze je umístěna na internetových stránkách MČ Prahy 8.

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně sousedských permanentek

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně botanické zahrady a rozšířila seznam ulic do původního stavu z minulého roku.

„Díky všem, kteří tuto změnu umožnili,“ říká starosta Roman Petrus, který se o zachování sousedských permanentek dlouhodobě zasazoval.

Výdej na pokladně BZ Troja „Sever“, pondělí – pátek od 9,00 do 17,30.

Seznam ulice ZDE.

Titulek
Titulek
Titulek
Rozsvícení vánočního stromu na Karlínském náměstí 3. 12., 17:00

Osmá městská část bude mít jako každoročně svůj vánoční strom. Jeho slavnostní rozsvícení proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 hodin na Karlínském náměstí. U této příležitosti proběhne adventní setkání a připraven bude také kulturní program s vánoční tematikou.

V letošním roce vánoční strom darovali obyvatelé Prahy 8. Velké díky patří rodinám Žárských a Štolových z Čimic, kteří strom věnovali nejenom všem občanům osmé městské části, ale také všem lidem, kteří si rádi připomínají Vánoce, ke kterým ozdobený a osvícený strom rozhodně patří. Tento středněvěký smrk ztepilý je 11 metrů vysoký a bude osvětlovat Karlínské náměstí až do Silvestra. Každý den se rozsvítí vždy současně s veřejným osvětlením.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude probíhat pod taktovkou moderátora Petra Hrocha Bindera. Při téměř dvouhodinovém programu se představí Žesťová harmonie (ZUŠ Taussigova), Malá hudecká, Saxofonové kvarteto (obě tělesa ze ZUŠ Klapkova), zpěváci z Hudební akademie Praha Pavly Zumrové, vokální skupina VOSK, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a kulturní program zakončí zpěváčci ze souboru Osmikvítek. Připraveny budou i dílničky pro děti. Naši nejmenší se budou moci zapojit do výroby obřího vánočního řetězu, mohou si také vyzkoušet výrobu špízů z ovoce a čokolády či se zabavit při malování na kelímky.

ČSSD

ČSSD

Roman Petrus

Roman Petrus

Karel Šašek

Karel Šašek

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892