Klub MSD Praha 8

Mladí sociální demokraté (dále jen MSD) jsou mládežnickou, samostatnou a nezávislou organizací sociálně demokratické orientace. Otevírají se všem mladým lidem starším patnácti a mladším třiceti pěti let podobného politického smýšlení a orientace. Úzce proto spolupracují s Českou stranou sociálně demokratickou, jež jim je politicky nejbližší. Usilují o společnost svobodných lidí, společnost práva a vzdělání. Chtějí mladým lidem nabídnout alternativu ke stávajícím problémům, oslovit je vizí nové spravedlivější a prosperující společnosti založené na tradičních evropských hodnotách, svobodě jednotlivce a kooperující společnosti a státu s širokou participací občanů na věcech veřejných. Nabízejí alternativu dynamické a participativní demokracie, společnost tolerance a solidarity.

Předsedou klubu MSD Praha 8 je Vít Céza, místopředsedou Petr Kostroun. Klub má v současné době včetně předsednictva 16 členů. Scházíme se pravidelně jednou za měsíc. Pořádáme různé společenské akce a jsme společenství mladých lidí, kteří se rádi baví. Úzce spolupracujeme s vedením Městské části Praha 8.

Naši členové se prosazují i v rámci vyšších úrovní Mladých sociálních demokratů a samotné ČSSD. Předseda klubu Vít Céza je zároveň 1. místopředsedou pražských MSD, 1. místopředsedou ČSSD Praha 8 a také uvolněným členem zastupitelstva a předsedou Komise pro životní prostředí v Praze 8. Místopředseda klubu Petr Kostroun je zároveň členem Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 8, člen Petr Votava je předsedou Krajské kontrolní komise MSD Praha, Matouš Hruška je členem Ústřední rady Mladých sociálních demokratů a Milan Maděra je předseda Obvodní kontrolní komise v ČSSD Praha 8 a předsedou jedné z místních organizací tohoto obvodu.

V rámci klubu MSD Praha 8 je možné se zúčastnit řady aktivit, které mladému člověku umožní se realizovat. Je zde možné reálně ovlivňovat „dospělou politiku“, anebo se pouze pravidelně setkávat s partou lidí, jejichž názory jsou Vám blízké. Chcete se k Mladým sociálním demokratům přidat? Kontaktujte nás v sekci Kontakty.

Plníme naše sliby: RUŠÍME HERNY NA PRAZE 8
Plníme naše sliby: PROVEDLI JSME REORGANIZACI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
Plníme naše sliby: VŠECHNY ZÁPISY Z KOMISÍ A VÝBORŮ BUDOU NOVĚ NA INTERNETU
Radní Karel Šašek - bude možné posílat připomínky ke změnám v dopravním značení

Odbor dopravy Městské části Praha 8 by měl v nejbližších dnech zveřejnit návrh umístění nového dopravního značení, které je potřeba vyznačit, aby bylo možné na Praze 8 zavést zóny placeného stání.

Občané budou mít možnost do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu posílat své připomínky a náměty k plánovaným změnám ve vodorovném a svislém dopravním značení. Zasílat je bude možné na Odbor dopravy Městské části Praha 8, který sídlí v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8).

„Chceme, aby naši občané mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Upozorňujeme proto naše obyvatele na to, že budou moci zasílat své připomínky a podněty k chystanému dopravnímu značení, které bude potřeba vyznačit kvůli zavedení zón na území Prahy 8,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Nové dopravní značení by mělo začít platit od 15. září, kdy by Magistrát hl. m. Prahy měl zavést na území Prahy 8 zóny placeného stání. Návrh dopravního značení bude zveřejněn na úřední desce MČ Praha 8, kterou lze nalézt v listinné podobě před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6), její elektronická verze je umístěna na internetových stránkách MČ Prahy 8.

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně sousedských permanentek

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně botanické zahrady a rozšířila seznam ulic do původního stavu z minulého roku.

„Díky všem, kteří tuto změnu umožnili,“ říká starosta Roman Petrus, který se o zachování sousedských permanentek dlouhodobě zasazoval.

Výdej na pokladně BZ Troja „Sever“, pondělí – pátek od 9,00 do 17,30.

Seznam ulice ZDE.

Titulek
Titulek
Titulek
Rozsvícení vánočního stromu na Karlínském náměstí 3. 12., 17:00

Osmá městská část bude mít jako každoročně svůj vánoční strom. Jeho slavnostní rozsvícení proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 hodin na Karlínském náměstí. U této příležitosti proběhne adventní setkání a připraven bude také kulturní program s vánoční tematikou.

V letošním roce vánoční strom darovali obyvatelé Prahy 8. Velké díky patří rodinám Žárských a Štolových z Čimic, kteří strom věnovali nejenom všem občanům osmé městské části, ale také všem lidem, kteří si rádi připomínají Vánoce, ke kterým ozdobený a osvícený strom rozhodně patří. Tento středněvěký smrk ztepilý je 11 metrů vysoký a bude osvětlovat Karlínské náměstí až do Silvestra. Každý den se rozsvítí vždy současně s veřejným osvětlením.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude probíhat pod taktovkou moderátora Petra Hrocha Bindera. Při téměř dvouhodinovém programu se představí Žesťová harmonie (ZUŠ Taussigova), Malá hudecká, Saxofonové kvarteto (obě tělesa ze ZUŠ Klapkova), zpěváci z Hudební akademie Praha Pavly Zumrové, vokální skupina VOSK, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a kulturní program zakončí zpěváčci ze souboru Osmikvítek. Připraveny budou i dílničky pro děti. Naši nejmenší se budou moci zapojit do výroby obřího vánočního řetězu, mohou si také vyzkoušet výrobu špízů z ovoce a čokolády či se zabavit při malování na kelímky.

ČSSD

ČSSD

Roman Petrus

Roman Petrus

Karel Šašek

Karel Šašek

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892