Sympatizanti - přátelé ČSSD

Přátelé sociální demokracie je dobrovolné společenství lidí, kterým není lhostejný stav české politiky. Jsme sympatizanty sociálně demokratické strany, jejího programu a idejí, které jsou založeny na svobodě, demokracii, sociální spravedlnosti a úctě k prostředí, v němž žijeme.

Chceme, aby z české politiky vymizela korupce, zášť a neschopnost. Nechceme, aby kvalitní vzdělání a zdravotnictví bylo jen pro vyvolené. Chceme, aby Česká republika prosperovala.

Proto podporujeme Českou stranu sociálně demokratickou.

Co nabízíme

•Možnost podílet se na předvolebních kampaních ČSSD, pomáhat při organizaci programových konferencí a sjezdů

•Přednostní informace o akcích, přednáškách a seminářích organizovaných ČSSD a přidruženými organizacemi strany

•Možnost neformálních a netradičních setkávání se s představiteli vedení ČSSD, s poslanci, senátory, zástupci regionu a představiteli kultury a sportu podporujícími ČSSD a to jak v rámci krajů tak i celorepublikově.

•Pravidelný přístup k informačnímu servisu ČSSD včetně zasílání magazínu pro sympatizanty

•Možnost vytvořit si vlastní blog a debatní skupiny uvnitř webu www.mojesocdem.cz

•Možnost zapojit se do bonusového programu a jeho prostřednictvím čerpat další výhody

•Přístup k reklamním a předvolebním materiálům ČSSD zdarma

•Možnost účastnit se předvolebních kampaní, mítinků a dalších akcí ČSSD

Jak pracujeme

Členství v projektu „Přátelé sociální demokracie“ je zdarma. Po online registraci dostane zájemce potvrzovací e-mail. Pro dokončení registrace je třeba kliknout na odkaz uvedený v mailu. Každý sypatizant dostává na svou e-mailovou adresu magazín sympatizantů a to vždy během úterního odpoledne. V případě zájmu se může každý zapojit i do porgramu „Pomáhám soc. dem.“ (viz záložku Bonusový program). Každý takto registrovaný dobrovolník získá při setkání se svým koordinátorem (zpravidla během měsíce následujícího po registraci) konkrétnější informace a jako dárek tričko s logem www.mojesocdem.cz. Okamžitě po dokončení registrace může začít získávat body v bonusovém programu a účastnit se všech akcí určených pro dobrovolníky (Letní setkání, posezení s představiteli sociální demokracie, poslanci, senátory, hejtmany i dalšími sympatizanty, exkurze do Parlamentu ČR, Lidového domu, atd.).

Registrace zaniká písemným nebo on-line zrušením registrace ze strany účastníka. Registrace může být kdykoliv zrušena ze strany České strany sociálně demokratické bez udání důvodu.

Podmínky registrace

•muž, žena starší 15 let

•občan Evropské Unie

•není členem ČSSD ani žádné jiné politické strany

•souhlasí s myšlenkami sociální demokracie

Principy Přátel sociální demokracie

„Přátelé sociální demokracie“ sjednocují lidi, kterým není lhostejná budoucnost naší země a kteří nechtějí dovolit pravicovým stranám pokračovat v experimentech namířených proti drtivé většině občanů ČR.

„Přátelé sociální demokracie“ podporují politiku České strany sociálně demokratické a ztotožňují se zejména s těmito dlouhodobými cíli ČSSD:

•zdravotnictví, které slouží všem, ne pouze tomu, kdo na to má

•vysokoškolské vzdělání dostupné schopným, nejen bohatým

•podpora mladých rodin s dětmi, protože děti mají přinášet radost, ne starosti

•šetrný přístup k prostředí, ve kterém žijeme

•funkční péče o důchodce, postižené a všechny lidi, kteří ji potřebují

•úsporný a efektivní stát, který se zodpovědně stará o své občany a také občany, jimž není lhostejný osud tohoto státu

Přátelé sociální demokracie myslí na budoucnost svou i svých dětí a nebojí se dát najevo svůj názor. Sociálnědemokra­tické myšlenky jsou založeny na svobodě, demokracii, sociální spravedlnosti a úctě k prostředí, v němž žijeme.

Další informace najdete na www.mojesocdem.cz

Plníme naše sliby: RUŠÍME HERNY NA PRAZE 8
Plníme naše sliby: PROVEDLI JSME REORGANIZACI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
Plníme naše sliby: VŠECHNY ZÁPISY Z KOMISÍ A VÝBORŮ BUDOU NOVĚ NA INTERNETU
Radní Karel Šašek - bude možné posílat připomínky ke změnám v dopravním značení

Odbor dopravy Městské části Praha 8 by měl v nejbližších dnech zveřejnit návrh umístění nového dopravního značení, které je potřeba vyznačit, aby bylo možné na Praze 8 zavést zóny placeného stání.

Občané budou mít možnost do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu posílat své připomínky a náměty k plánovaným změnám ve vodorovném a svislém dopravním značení. Zasílat je bude možné na Odbor dopravy Městské části Praha 8, který sídlí v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8).

„Chceme, aby naši občané mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Upozorňujeme proto naše obyvatele na to, že budou moci zasílat své připomínky a podněty k chystanému dopravnímu značení, které bude potřeba vyznačit kvůli zavedení zón na území Prahy 8,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Nové dopravní značení by mělo začít platit od 15. září, kdy by Magistrát hl. m. Prahy měl zavést na území Prahy 8 zóny placeného stání. Návrh dopravního značení bude zveřejněn na úřední desce MČ Praha 8, kterou lze nalézt v listinné podobě před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6), její elektronická verze je umístěna na internetových stránkách MČ Prahy 8.

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně sousedských permanentek

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně botanické zahrady a rozšířila seznam ulic do původního stavu z minulého roku.

„Díky všem, kteří tuto změnu umožnili,“ říká starosta Roman Petrus, který se o zachování sousedských permanentek dlouhodobě zasazoval.

Výdej na pokladně BZ Troja „Sever“, pondělí – pátek od 9,00 do 17,30.

Seznam ulice ZDE.

Titulek
Titulek
Titulek
Rozsvícení vánočního stromu na Karlínském náměstí 3. 12., 17:00

Osmá městská část bude mít jako každoročně svůj vánoční strom. Jeho slavnostní rozsvícení proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 hodin na Karlínském náměstí. U této příležitosti proběhne adventní setkání a připraven bude také kulturní program s vánoční tematikou.

V letošním roce vánoční strom darovali obyvatelé Prahy 8. Velké díky patří rodinám Žárských a Štolových z Čimic, kteří strom věnovali nejenom všem občanům osmé městské části, ale také všem lidem, kteří si rádi připomínají Vánoce, ke kterým ozdobený a osvícený strom rozhodně patří. Tento středněvěký smrk ztepilý je 11 metrů vysoký a bude osvětlovat Karlínské náměstí až do Silvestra. Každý den se rozsvítí vždy současně s veřejným osvětlením.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude probíhat pod taktovkou moderátora Petra Hrocha Bindera. Při téměř dvouhodinovém programu se představí Žesťová harmonie (ZUŠ Taussigova), Malá hudecká, Saxofonové kvarteto (obě tělesa ze ZUŠ Klapkova), zpěváci z Hudební akademie Praha Pavly Zumrové, vokální skupina VOSK, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a kulturní program zakončí zpěváčci ze souboru Osmikvítek. Připraveny budou i dílničky pro děti. Naši nejmenší se budou moci zapojit do výroby obřího vánočního řetězu, mohou si také vyzkoušet výrobu špízů z ovoce a čokolády či se zabavit při malování na kelímky.

ČSSD

ČSSD

Roman Petrus

Roman Petrus

Karel Šašek

Karel Šašek

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892