Sympatizanti - přátelé ČSSD

Přátelé sociální demokracie je dobrovolné společenství lidí, kterým není lhostejný stav české politiky. Jsme sympatizanty sociálně demokratické strany, jejího programu a idejí, které jsou založeny na svobodě, demokracii, sociální spravedlnosti a úctě k prostředí, v němž žijeme.

Chceme, aby z české politiky vymizela korupce, zášť a neschopnost. Nechceme, aby kvalitní vzdělání a zdravotnictví bylo jen pro vyvolené. Chceme, aby Česká republika prosperovala.

Proto podporujeme Českou stranu sociálně demokratickou.

Co nabízíme

•Možnost podílet se na předvolebních kampaních ČSSD, pomáhat při organizaci programových konferencí a sjezdů

•Přednostní informace o akcích, přednáškách a seminářích organizovaných ČSSD a přidruženými organizacemi strany

•Možnost neformálních a netradičních setkávání se s představiteli vedení ČSSD, s poslanci, senátory, zástupci regionu a představiteli kultury a sportu podporujícími ČSSD a to jak v rámci krajů tak i celorepublikově.

•Pravidelný přístup k informačnímu servisu ČSSD včetně zasílání magazínu pro sympatizanty

•Možnost vytvořit si vlastní blog a debatní skupiny uvnitř webu www.mojesocdem.cz

•Možnost zapojit se do bonusového programu a jeho prostřednictvím čerpat další výhody

•Přístup k reklamním a předvolebním materiálům ČSSD zdarma

•Možnost účastnit se předvolebních kampaní, mítinků a dalších akcí ČSSD

Jak pracujeme

Členství v projektu „Přátelé sociální demokracie“ je zdarma. Po online registraci dostane zájemce potvrzovací e-mail. Pro dokončení registrace je třeba kliknout na odkaz uvedený v mailu. Každý sypatizant dostává na svou e-mailovou adresu magazín sympatizantů a to vždy během úterního odpoledne. V případě zájmu se může každý zapojit i do porgramu „Pomáhám soc. dem.“ (viz záložku Bonusový program). Každý takto registrovaný dobrovolník získá při setkání se svým koordinátorem (zpravidla během měsíce následujícího po registraci) konkrétnější informace a jako dárek tričko s logem www.mojesocdem.cz. Okamžitě po dokončení registrace může začít získávat body v bonusovém programu a účastnit se všech akcí určených pro dobrovolníky (Letní setkání, posezení s představiteli sociální demokracie, poslanci, senátory, hejtmany i dalšími sympatizanty, exkurze do Parlamentu ČR, Lidového domu, atd.).

Registrace zaniká písemným nebo on-line zrušením registrace ze strany účastníka. Registrace může být kdykoliv zrušena ze strany České strany sociálně demokratické bez udání důvodu.

Podmínky registrace

•muž, žena starší 15 let

•občan Evropské Unie

•není členem ČSSD ani žádné jiné politické strany

•souhlasí s myšlenkami sociální demokracie

Principy Přátel sociální demokracie

„Přátelé sociální demokracie“ sjednocují lidi, kterým není lhostejná budoucnost naší země a kteří nechtějí dovolit pravicovým stranám pokračovat v experimentech namířených proti drtivé většině občanů ČR.

„Přátelé sociální demokracie“ podporují politiku České strany sociálně demokratické a ztotožňují se zejména s těmito dlouhodobými cíli ČSSD:

•zdravotnictví, které slouží všem, ne pouze tomu, kdo na to má

•vysokoškolské vzdělání dostupné schopným, nejen bohatým

•podpora mladých rodin s dětmi, protože děti mají přinášet radost, ne starosti

•šetrný přístup k prostředí, ve kterém žijeme

•funkční péče o důchodce, postižené a všechny lidi, kteří ji potřebují

•úsporný a efektivní stát, který se zodpovědně stará o své občany a také občany, jimž není lhostejný osud tohoto státu

Přátelé sociální demokracie myslí na budoucnost svou i svých dětí a nebojí se dát najevo svůj názor. Sociálnědemokra­tické myšlenky jsou založeny na svobodě, demokracii, sociální spravedlnosti a úctě k prostředí, v němž žijeme.

Další informace najdete na www.mojesocdem.cz

Volební noviny ČSSD, KDU - ČSL, Zelení

Osm priorit pro Osmičku

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Návod – Jak volit ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 8, aby Váš hlas byl platný

volební_noviny_ko­alice.pdf

Titulek

Volte číslo 7

ČSSD

ČSSD

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 721 029 892