Vše o Praze 8

11. 09. 2022

Volební noviny ČSSD, KDU - ČSL, Zelení

Osm priorit pro Osmičku

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Návod – Jak volit ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 8, aby Váš hlas byl platný

volební_noviny_ko­alice.pdf

Titulek

Volte číslo 7

pokračování

11. 06. 2022

ČSSD, KDU-ČSL a Zelení společně do voleb v Praze 8

Sociální demokraté, křesťanští demokraté a Zelení budou společně kandidovat v podzimních komunálních volbách v Praze 8.

Koalice vychází z programové shody, ale i z dobré spolupráce v minulosti.

Kampaň byla zahájena 1. června 2022 úklidem Zenklovy ulice a okolí.

Pro koaliční strany patří životní prostředí, spolupráce s občany a péče o veřejný prostor mezi významné priority.

tisková_zpráva_ko­alice.pdf

Titulek

pokračování

27. 05. 2022

Smrt tyrana: 80 let od hvězdné chvíle odboje, útoku na Heydricha

TitulekOperace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou „D“ zpravodajského odboru exilového Ministerstva národní obrany a řazen byl do první vlny výsadků. Jednalo se o diverzní operaci, která proběhla mezi prosincem 1941 a červnem 1942. Jejím hlavním cílem bylo zlikvidovat zastupujícího …

pokračování

26. 09. 2018

Nové lávky, přístupnější břehy – v Trojské kotlině vznikne příměstský park

Rada hl. m. Prahy schválila plán Příměstského parku Trojská kotlina. Území vymezené Trojskou kotlinou bude spravováno společnou organizací. Na základě schválené Koncepce Císařského ostrova budou jednotlivé spolky, organizace a městské části efektivně spolupracovat.

Praha už v roce 2017 schválila Koncepci Císařského ostrova a podepsala společně s dalšími partnery Memorandum o spolupráci při místní správě. Došlo k založení organizace Příměstského parku Trojská kotlina, která se bude starat o krajinu na území vymezeném Trojskou kotlinou, která má …

pokračování

11. 09. 2018

Libeňské podzámčí se otevřelo veřejnosti

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. V úterý 11. září 2018 bylo slavnostně otevřeno veřejnosti a přilákalo asi 200 zájemců. Akce se konala pod patronací starosty Romana Petruse (ČSSD).

„Před dvěma lety jsme si nechali vypracovat studii možného využití Libeňského podzámčí, Libeňského pivovaru a Löwittova mlýna. Tato studie rozčlenila rekonstrukci do tří etap. V létě jsme dokončili první, díky níž se podzámčí …

pokračování

20. 04. 2018

Obyvatelé Bohnic se brání výstavbě obchodního domu Kaufland

Stovky obyvatel Bohnic a Troje se v posledních dnech obrátily na Magistrát hlavního města Prahy s vyjádřením nesouhlasu se stavbou hypermarketu Kaufland v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti.

Projekt OD Kaufland zcela ignoruje specifika dané lokality. Hypermarket by měl stát v sousedství Přírodního parku Draháň-Troja a naproti připravovanému hlavnímu vchodu do Botanické zahrady. Navíc je v těsné blízkosti pěti bytových domů s více než tisíci domácnostmi, přičemž nekrytý zásobovací dvůr a střešní klimatizační …

pokračování

04. 04. 2018

Snaha Prahy 8 zachránit libeňský Palác Svět pokračuje

Dne 15. března 2018 proběhla kontrola stavu kulturní památky v pražské Libni, Paláce Svět. Vlastník nemovitosti, italská společnost Crispino nemovitosti spol. s r.o. nechává významnou památku nadále chátrat. Neprodleně však musí zajistit bezpečnost chodců.

„Na zubožený stav Paláce Svět upozorňuje Praha 8 už opravdu dlouhou dobu. Bohužel, co se možností zásahů týče, máme svázané ruce,“ říká starosta MČ Praha 8 Roman Petrus a pokračuje: „Přesto podnikáme řadu kroků, kterými chceme přimět pana Crispina, aby se o …

pokračování

27. 03. 2018

Praha 8 podniká kroky k zastavení velkokapacitní výstavby v bohnickém sídlišti

Vzhledem k tomu, že se přijetí Metropolitního plánu stále oddaluje, aktuálně roste riziko aktivace řady developerských projektů. Jedním z nich je také výstavba hypermarketu Kaufland na sídlišti Bohnice v MČ Praha 8. Radnice je proti.

„V krásném a zeleném sídlišti Bohnice se potýkáme s celou řadou rizikových developerských záměrů, nejnověji s chystanou výstavbou hypermarketu Kaufland,” říká Vít Céza, zastupitel MČ Praha 8. Tomu chce předseda komise pro životní prostředí zabránit. „Po dohodě s panem starostou Petrusem …

pokračování

13. 03. 2018

Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí

Kolem plánované revitalizace Elsnicova náměstí panuje několik mýtů. MČ Praha 8 proto uvádí reakce na nejčastější mýty a kritiku.

KRITIKA: Důležitý veřejný prostor je řešen jako přílepek rekonstrukce Zenklovy ulice bez odpovídající péče a odbornosti. Neproběhla participace ani veřejná debata.

ODPOVĚĎ: Jak potvrdil předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, diskuze ohledně Elsnicova náměstí a desítek dalších veřejných prostranství skrze komisi pro životní prostředí proběhla již v roce 2015 a bylo z ní vybráno 9 prioritních …

pokračování

05. 03. 2018

Sousedské permanentky do botanické zahrady v Troji

Začalo opětovné vydávání Sousedských permanentek, které dávají místním občanům možnost bezplatného vstupu do venkovních expozic Botanické zahrady.

Naše městská část dlouhodobě bojuje za jejich zachování, protože alespoň trochu kompenzují obyvatelům Bohnic a Troje oplocení místního lesoparku, které uskutečnila Botanická zahrada v roce 2011.

Místní obyvatelé už lesopark nemají možnost využívat pro své volnočasové aktivity.

Již od 1. března Botanická zahrada hl. m. Prahy vydává tzv. sousedské permanentky. Kam a kdy pro ně?

Cena sousedské permanentky …

pokračování

06. 02. 2018

Vedení městské části podniká kroky proti plánované výstavbě na sídlišti Ďáblice

Vážení spoluobčané,

zabránit výstavbě vysokých bytových domů v sídlišti Ďáblice je pro vedení městské části prvořadým úkolem. Toto krásné sídliště je nezbytné udržet v dnešní podobě. Naše vedení proto podniká všechny dostupné právní kroky, aby zahuštění sídliště zabránilo. Zároveň se snažíme, a i nadále budeme snažit maximálně informovat občany městské části.

Níže uvádíme seznam hlavních dosavadních aktivit městské části proti výstavbě:

Na samém počátku jsme přemluvili developera, aby svolal veřejné projednávání, čímž došlo k …

pokračování

05. 01. 2018

Bezplatný právní poradenský servis

I nadále je možné využít bezplatný právní poradenský servis. Jednou týdně mohou občané Prahy 8 konzultovat své dotazy na Libeňském zámku.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti bydlení, expertních stanovisek a konzultací k legislativě v oblasti družstevního i vlastnického bydlení a služeb spojených s touto problematikou, dále pak v oblasti Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

"Bezplatná právní poradna pro občany zcela splnila svůj účel a mezi občany je velmi populární. Proto jsme se rozhodli v …

pokračování

19. 12. 2017

Park Dlážděnka se dočká obnovy

Park Dlážděnka v Kobylisích se dočká revitalizace. Memorandum o společném postupu podepsali správci pozemků městská část Praha 8 a Česká správa sociálního zabezpečení. Revitalizace započne již v roce 2018.

Vzhledem k tomu, že se park nenachází pouze na pozemku, který je svěřen do správy městské části Praha 8 hlavním městem Prahou, ale také na pozemku České správy sociálního zabezpečení, uzavřely tyto organizace memorandum o společném postupu a spolupráci při revitalizaci parku.

Stav parku Dlážděnka a zejména jejího …

pokračování

30. 11. 2017

Nejnovější informace o aktuálním postupu vedení radnice ve věci hrozící výstavby

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám aktuální informace o zásadním tématu pro celé sídliště Ďáblice, a tím je hrozící výstavba bytových domů společností CPI. Chceme maximálně informovat každého z vás, a proto jsme se rozhodli zasílat osobní dopis s informacemi každému občanovi ze sídliště Ďáblice s tím, že vás budeme takto dopisem informovat přibližně každé 2 měsíce. V případě zájmu o elektronickou komunikaci, či v případě jakýchkoli dotazů a podnětů, se neváhejte obrátit na e-mail předsedy komise pro …

pokračování

17. 10. 2017

Dobrovolný úklid parku Dlážděnka a představení jeho budoucí podoby

Zúčastněte se spolu s námi dobrovolného úklidu parku Dlážděnka a představení jeho budoucí podoby.

Kdy: úterý 17. října 2017 od 16.00 do 19.00 hod.

Kde: park Dlážděnka, Na Dlážděnce, Praha 8

V rámci akce proběhne slavnostní vysazení několika stromů.

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Romana Petruse.

pokračování

08. 10. 2017

Nová bezmotorová komunikace Ďáblická–Žernosecká obepne sídliště Ďáblice

„Připravujeme rozsáhlý rozvoj bezmotorové dopravy v naší městské části, aby byly výrazně zlepšeny podmínky pro tento ekologický druh dopravy.

Už na podzim proto začneme budovat novou bezmotorovou komunikaci Ďáblická–Žernosecká a příští rok budeme rozsáhle rekonstruovat stávající bezmotorové komunikace v úseku od Mostu Barikádníků až po Elsnicovo náměstí a v oblasti Rohanského ostrova,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

In-line bruslaři, koloběžkáři, cyklisté a skateboardisté budou mít brzy o mnoho více prostoru. Vedení Prahy 8 rozhodlo o …

pokračování

03. 10. 2017

Veřejné projednávání revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Městská část Praha 8 a starosta pan Roman Petrus Vás zvou na veřejné projednávání revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích.

V rámci akce budou představeny průběžné výsledky ideové a realizační studie.

Akce se koná pod záštitou pana starosty MČ Praha 8 Romana Petruse.

V úterý 3. 10., od 17:30 do 19:30 v Kulturním domě Krakov na bohnickém sídlišti, Těšínská 600, Praha 8.

pokračování

13. 09. 2017

Mrakodrapy na Ládví: Developer CPI se snaží obejít Prahu 8, vyjadřujeme zásadní

Developerská firma CPI, která chce na sídlišti Ďáblice postavit několik výškových budov, chce obejít Prahu 8. Pro budovy Střelničná/Tan­valdská poslala na magistrát územní studii, která má potvrdit, že plánovaná zástavba je výškově přijatelná. Praha 8 se může k návrhu pouze vyjádřit a posílá připomínky, kde záměr zásadně odmítá.

„Územní studie je metodou, jak potvrdit, že plánované budovy jsou výškově přijatelné. Podle mě jednoznačně nejsou. Ale nové stavební předpisy tím společnosti CPI de facto umožňují obejít městskou …

pokračování

11. 09. 2017

Aktivity Komunitního centra a zahrady Kotlaska v plném proudu

„Hlavní myšlenkou je spojit dohromady na jedno místo lidi, kteří šlápli vedle a hledají nový start, a běžnou veřejnost. Věřím, že nově vzniklé centrum má potenciál tento cíl naplnit. Jako městská část jej budeme i v budoucnu podporovat jak jen bude v našich silách,“ říká při příležitosti slavnostního otevření centra partnerům starosta Prahy 8 Roman Petrus.


Komunitní centrum a zahrada Kotlaska v Praze 8 v Libni je pro veřejnost otevřeno již od letošního června. V úterý …

pokračování

26. 08. 2017

Rozšíření zón placeného stání v Kobylisích a Ládví

Na základě žádosti městské části Prahy 8 dojde k rozšíření zón placeného stání v oblasti 8.3 Kobylisy a Ládví. To by mělo začít platit od soboty 26. srpna 2017.

Zóny budou rozšířeny v úseku nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji až k hranici MČ Prahy 8 a v oblasti pod touto ulicí přibližně ohraničenou ulicemi Horňátecká a Čumpelíkova. Mapy zobrazující, v jakých přesně místech budou zóny nově zavedeny lze nalézt v přízemí tzv. Bílého …

pokračování

21. 08. 2017

Zkulturňování podchodů pokračuje i v létě – nyní u Grabovy vily

Městská část Praha 8 zvelebuje dříve nevzhledné a ponuré veřejné plochy i během letních prázdnin. V současné době je tak uměleckým dílem od mladého umělce zkulturňován podchod pod komunikací Povltavská a železniční tratí u Grabovy vily.

Ten byl dříve bohužel velmi počmáraný od sprejerů a celkově působil dosti ponuře a depresivně. To také přispívalo k tomu, že podchod byl velmi špinavý a znečištěný. Bude proto zkulturněn pozitivně laděnými barevnými graffiti, které například zobrazují různé motivy …

pokračování

14. 07. 2017

MČ Praha 8 bojuje proti stavbě Troja Horizons

„Stavební úřad je orgánem státní správy, proto vedení městské části nemůže do jeho rozhodování zasahovat. Budeme však proti vydanému územnímu rozhodnutí bojovat všemi nám dostupnými legálními prostředky. Vyvineme také tlak na MHMP, aby se uskutečnila směna pozemků mezi hl. m. Prahou a developerem. Bylo by tak totiž definitivně zajištěno, že tento stavební projekt nebude realizován,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Městská část Praha 8 vyjádřila svůj nesouhlas s odmítavým stanoviskem Institut plánování a rozvoje …

pokračování

05. 07. 2017

Otevření nového místa pro registrace parkovacích oprávnění na Ládví

Od 11. července 2017 bude otevřeno registrační místo na Ládví. Na tomto registračním místě je platba možná pouze platební kartou.

K prodloužení POP je i nadále nutné doložit trvající právní vztah k vozidlu. Ceny za parkovací oprávnění zůstávají stejné jako minulý rok.

Předpokládaný provoz registračního místa na Ládví je do 15. října 2017.

Provozní doba registračního místa Ládví:

Pondělí 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

Úterý 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.30 hod.

Středa 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – …

pokračování

04. 07. 2017

Od 10.7.bude posílena bus linka 236 do ZOO

Na základě požadavku MČ a po dohodě s Dopravním podnikem se podařilo vyjednat zavedení vložených krátkých spojů v úseku Zoologická zahrada – Krakov – Sídliště Bohnice v období víkendu cca od 13.00 hod. do 20.00 hod.

Tuto úpravu rovněž umožnilo předchozí zřízení zastávky Botanická zahrada Troja, kde lze nový autobusový záliv využít na vyčkávání a míjení protijedoucího autobusu.

Podařilo se zkrátit interval ze zastávky Sídliště Bohnice ve směru Zoologická zahrada z dnešních 30 minut na …

pokračování

25. 06. 2017

Radnice nechce výškovou budovu v Kobylisích

Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svém zasedání ze dne 22. června 2017 vyjádřilo nesouhlas s výstavbou výškových objektů nacházejících se na adresách stávajících objektů Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351 a Čumpelíkova 1222, které chtěla vybudovat společnost CPI Reality, a.s.

Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality, a.s., se kterými seznámila veřejnost 14. června 2017.

"Za důležité považuji vyvrátit falešné a lživé informace, že radnice Prahy 8 tento projekt …

pokračování

25. 06. 2017

Praha 8 chce dostupné bydlení, ale ne v nesmyslných lokalitách

Rada MČ Praha 8 přijala svým rozhodnutím materiál, jež se týká postoje k plánování bytové výstavby Magistrátem hl. m. Prahy (konkrétně Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

Rada nesouhlasí s řadou navrhovaných lokalit, a proto pro Magistrát raději v předstihu vytvořila dokument, kde jej informuje, kde není možné výstavbu uskutečnit.

Například v parcích, které budou procházet revitalizací, psích loukách, důležitých veřejných prostranstvích a jiných zcela nevhodných lokalitách.

Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy …

pokračování

20. 06. 2017

Nová aplikace usnadní a zrychlí podávání podnětů a stížností ke stavu veřejného

„Cílem aplikace Dej tip není jen umožnit našim občanům snadno a rychle prostřednictvím jejich mobilních zařízení podat podněty a stížnosti ke stavu veřejného prostoru v naší městské části, ale bude díky ní možné je i začít v podstatě okamžitě řešit. Nebude totiž nutné, aby je musel někdo předávat k řešení a zbytečně se tím ztrácel čas,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Městská část Praha 8 usiluje o to, aby mohli její občané jednoduše nahlásit své …

pokračování

14. 06. 2017

Pokračují aktivity vedoucí k zabránění výstavby rozhledny v Troji

Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja.

Proti tomuto záměru se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost s podporou městské části Praha 8, jež podnítila Magistrát hl. m. …

pokračování

13. 06. 2017

Již nyní si můžete prodloužit vaše parkovací oprávnění pro ZPS

Dovolujeme si upozornit naše občany, že už nyní si mohou v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) prodloužit své parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 8.

Vyhnete se tím případnému nepříjemnému čekání ve frontách, které může hrozit po skončení letních prázdnin, kdy lze očekávat zvýšení počtu zájemců o prodloužení parkovacího oprávnění. K prodloužení POP je i nadále nutné doložit trvající právní vztah k vozidlu. Ceny za parkovací …

pokračování

13. 06. 2017

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá téměř 3 roky

Když byl v roce 1851 zahájen provoz po novém železničním viaduktu, bylo pražské město mimo tuto trasu železnice obehnáno hradbami a rozvoj na území Karlína teprve začínal. V dnešní době je tato oblast hustě obydlena a nové developerské záměry zde vytvářejí prostředí pro moderní a pěkné velkoměstské bydlení a práci. Oblast kolem Negrelliho viaduktu se k tomu přímo nabízí, svými prostornými oblouky protíná hustě zastavěnou oblast, kříží několik ulic a hrdě přetíná Vltavu přes ostrov Štvanice …

pokračování

27. 05. 2017

Praha 8 si v 26. a 27. května připomene operaci Anthropoid

Letos si připomínáme 75. výročí vojenské operace proti zastupujícímu říšskému protektorovi Heydrichovi.

Dne 27. května 1942 v 10.35 hod. zaútočili dva vojáci československého zahraničního odboje, výsadkáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík, v kobyliské zatáčce pod Vychovatelnou na projíždějící automobil se zastupujícím říšským protektorem a smrtelně ho zranili (zemřel v nemocnici na Bulovce o 8 dní později). Jednalo se o hrdinský čin, který neměl v nacisty okupovaných zemích obdoby. Heydrich byl třetím nejvýše postaveným mužem Velkoněmecké říše …

pokračování

16. 05. 2017

Podchod u tramvajové zastávky Štěpničná

Podchod u tramvajové zastávky Štěpničná zkrášlí umělecké dílo od mladého umělce.

V současné době je dokončováno vymalovaní podchodu u tramvajové zastávky Štěpničná malbou od mladého umělce. Toto umělecké dílo zobrazuje podobnost mezi přírodní džunglí a tzv. sídlištní džunglí.

Městská část Praha 8 jim nechala zkrášlit toto dříve dosti nevzhledné místo, které bylo často počmárané od sprejerů. Malba bude proto natřena speciálním nátěrem, aby z ní bylo jednodušší odstranit graffiti. Náklady na zhotovení tohoto uměleckého díla by …

pokračování

12. 04. 2017

Dotazníkové šetření: Revitalizace přírodní lokality Prosecké skály

Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozvat k vyplnění dotazníku studentky pražského ČVUT Romany Kubínové, který je součástí její bakalářské práce zabývající se možným zlepšením přírodní lokality Prosecké skály.

Výsledky dotazníku poslouží i jako podklady pro rozhodování městské části. Za všechny podněty a připomínky předem děkujeme. Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Přírodní lokalita Prosecké skály představuje významné území pražské zeleně, jehož stav je potřeba zlepšit. Zapojení zástupkyně vysokoškolských studentů nám jako u řady dalších projektů pomůže s …

pokračování

23. 03. 2017

Rekonstrukce tramvajových tratí na Praze 8

V letošním roce by měl Dopravní podnik hl. m. Prahy uskutečnit v naší městské části několik oprav tramvajových tratí. Nejdříve by mělo proběhnout několik menších rekonstrukcí kolejových konstrukcí v blízkosti stanice metra Palmovka.

Na konci března a v první polovině dubna proběhne rekonstrukce v ulici Sokolovská v úseku U Balabenky – křižovatka Balabenka. V průběhu oprav bude přerušen provoz tramvajové dopravy, která bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou.

Od poloviny dubna do konce května budou rovněž rekonstruovány …

pokračování

11. 03. 2017

Proběhl dobrovolný úklid Rohanského ostrova

V úterý 11. dubna 2017 spolek Komunita Rohan uspořádal dobrovolný úklid Rohanského ostrova. Ten proběhl za podpory městské části Prahy 8, která zajistila potřebné pomůcky například ochranné rukavice či pytle na odpad. Akce se účastnilo několik desítek dobrovolníků a výsledkem bylo odvezení šesti plných nákladních kontejnerů nebezpečného odpadu. Činnost probíhala především na té části Rohanského ostrova, kterou má ve svěřené péči naše městská část.

„Rohanský ostrov je bohužel dlouhodobě zanedbaný, i když se jedná o …

pokračování

10. 03. 2017

Úspěšná akce „Sbližování generací“ je prodloužena o dva měsíce

Střední odborné učiliště kadeřnické a městská část Praha 8 se rozhodly prodloužit projekt „Sbližování generací“ až do 28. dubna 2017.

Projekt totiž vzbudil velký zájem starších občanů Prahy 8, kteří žádali o jeho prodloužení. Původně měla tato akce skončit 28. února 2017. Její podmínky zůstávají zachovány. Je tak i nadále umožněno lidem, kterým je minimálně 55 let a mají trvalé bydliště na území MČ Prahy 8, využít kadeřnických služeb žáků prvního ročníku Středního odborného učiliště …

pokračování

17. 02. 2017

Dotazníkové šetření: Revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Vážení spoluobčané, dovolte mi vás srdečně pozvat k vyplnění tohoto dotazníku, který nám pomůže s další přípravou revitalizace důležité centrální veřejné plochy v Čimicích. Za všechny podněty a připomínky předem děkujeme. Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Naším cílem je, aby bylo pro občany v každé čtvrti Prahy 8 jedno nově zrevitalizované centrální veřejné prostranství s výbornou vybaveností a kvalitní zelení. Do toho se nyní pouštíme i v Čimicích. Vít Céza, zastupitel a předseda komise pro životní prostředí

Dotazník …

pokračování

13. 02. 2017

Proběhlo losování hlavní ceny Křížovkářské ligy

V pondělí 13. února 2017 v Libeňském zámku vylosoval starosta městské části Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) výherkyni hlavní ceny podzimní části Křížovkářské ligy, kterou se stala paní Hana Konečná z Klubu seniorů Taussigova. Ta tak vyhrála dárkový poukaz na relaxační pobyt ve Slatinných lázních Toušeň ve dnech 23. až 26. března 2017. Ještě před losováním hlavní výhry probíhalo v závěru minulého roku předávání menších cen.

Odměna však nebyla přichystána jen pro vylosované výherce, ale malý …

pokračování

07. 01. 2017

Galavečer tanečního sportu

„Pro naši městskou část je určitě velkou ctí, že na našem území proběhla tato významná akce. Osobně se mi v jejím průběhu vybavilo mnoho krásných vzpomínek na moje mládí, protože jsem se v něm závodně věnoval společenskému tanci,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), který na galavečeru předával ceny části vyhlašovaných vítězů tanečních cen.

V sobotu 7. ledna 2017 proběhl ve Foru Karlín Galavečer tanečního sportu. Ten zorganizoval Český svaz tanečního sportu (ČSTS) a …

pokračování

02. 12. 2016

Revitalizace parku Dlážděnka – architektonicko - krajinářská soutěž

Záměrem vedení MČ Prahy 8 je revitalizovat parkovou plochu Dlážděnka tak, aby lépe odpovídala současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí.

Zároveň by se měla stát zajímavým a vyhledávaným místem klidu a odpočinku i v širším kontextu Prahy 8 – její poloha na exponované terénní hraně ji k tomu přímo předurčuje.

V souvislosti s přípravou soutěže proběhla řada jednání s okolními obyvateli a institucemi, dále sběr dat a informací od obyvatel přilehlých domů a předprojektová …

pokračování

30. 11. 2016

Nový Dům sociálních služeb na Praze 8

Ve středu 30. listopadu 2016 proběhne za účasti starosty MČ Praha 8 Romana Petruse (ČSSD) od 17.00 hodin slavnostní otevření nového Domu sociálních služeb (DSS), který se nachází v ulici S. K. Neumanna 2475, Praha 8 – Libeň.

„Naše městská část se dlouhodobě snaží poskytovat svým seniorům špičkovou péči, protože si to určitě zaslouží. Nově vybudované zařízení jim umožní po dobu jejich pobytu žít v moderním prostředí s kvalitní péčí, které navíc není daleko od jejich …

pokračování

22. 11. 2016

MČ Praha 8 podniká kroky k rozšíření zón v oblasti Kobylis a Ládví

Městská část Praha 8 se snaží reagovat na připomínky a podněty občanů k zónám placeného stání, které byly na území naší městské části zřízeny 1. října 2016.

Často je požadováno jejich rozšíření v některých stávajících hraničních částech zón v oblasti Kobylis a Ládví. Mezi ně patří například oblast nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji, kde začali parkovat své automobily lidé žijící v oblastech, kde byly zřízeny zóny placeného stání, kteří si však nevyřídili registraci …

pokračování

04. 11. 2016

Zóny placeného stání na Praze 8

Více informací najdete na těchto adresách:

Parkujvklidu.cz Informační web TSK o parkování a parkovacích zónách v Praze.

http://www.parkujvklidu.cz/…cast-praha-8 http://www.parkujvklidu.cz

pokračování

25. 10. 2016

Mějte přehled o všem aktuálním, odebírejte novinky na svůj e-mail

Městská část Praha 8 rozšířila elektronický informační servis svých webových stránek o službu zasílání novinek e-mailem. Občané, kteří nemohou nebo nechtějí denně kontrolovat webové stránky městské části Praha 8 (www.praha8.cz), ale chtějí být informováni o všem novém, aktuálním a důležitém, mohou nyní na svůj e-mail dostávat novinky z webových stránek v denním nebo týdenním přehledu.

Odebírat lze novinky z různých tematických oblastí (bezpečnost, doprava, sociální oblast, senioři, životní prostředí, …), ale také z úřední desky, kalendáře …

pokračování

17. 10. 2016

Rozšíření zón placeného stání

Na území MČ Prahy 8 byly 1. října 2016 zavedeny zóny placeného stání.

Městská část Praha 8 proto pečlivě monitoruje situaci po jejich zavedení. Důraz je kladen na hraniční oblasti zón, které jsou podle zkušeností z ostatních městských částí nejvíce problematické.

Jednou z nich je oblast nad Žernoseckou ulicí směrem k Ďáblickému háji. Místní občané upozorňují, že zde po zavedení zón placeného stání narostlo množství parkujících vozidel a požadují jejich zavedení i do této lokality. Problematická …

pokračování

15. 10. 2016

Ropid a změny autobusové dopravy na Praze 8

„Mám velkou radost, že se podařilo vyjednat, že obyvatelé Ládví, Kobylis, Bohnic a Čimic budou mít přímé autobusové spojení se zastávkou Českomoravská. Nachází se u ní totiž několik důležitých objektů například O2 aréna a obchodní centrum Galerie Harfa,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) připravil změny v autobusové dopravě na Praze 8, které měly začít platit od 1. července 2016. Podle nejnovějším informací však vstoupí v platnost …

pokračování

13. 09. 2016

MČ se snaží zabránit stavebnímu projektu Bytový dům Mazurská

Městská část Praha 8 nesouhlasí s realizací stavebního projektu s názvem „Bytový dům Mazurská v Praze 8“. Tato plánovaná stavba o 1 podzemním a 8 nadzemních podlažích by totiž zahustila zástavbu v dané lokalitě a snížila tak rozsah zdejšího veřejného prostranství.

„Velkou hodnotou Sídliště Bohnice je, že bylo navrženo a vystavěno s velkým počtem veřejných a zelených ploch. Ty nechápeme jako volné plochy k zastavění, ale jako jedinečnou přednost této čtvrti, kterou je potřeba chránit a …

pokračování

03. 09. 2016

Taťka fest nabídne spoustu zajímavého programu

V sobotu 3. září 2016 se v Beachklubu Ládví (Chabařovická 4, Praha 8) uskuteční druhý ročník zábavného odpoledne pro děti Taťka fest. Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse.

Děti se mohou těšit na popelářský vůz Pražských služeb, městskou policii, hasičský vůz, vycvičené pejsky, loutkové divadlo Jiskra a obří trampolínu. Navíc jim bude rozdáno 500 nanuků a špekáčků, které si budou moci opéct na venkovním ohništi.

Taťka fest však nenabízí zábavu jen pro děti, …

pokračování

03. 09. 2016

Taťka fest se těšil velkému zájmu dětí i jejich rodičů

V sobotu 3. září proběhnul v Beachklubu Ládví za krásného letního počasí druhý ročník zábavného odpoledne pro děti Taťka fest, který se konal pod záštitou starosty Prahy 8 Romana Petruse.

Akce vzbudila velký zájem dětí a jejich rodičů. Bylo pro ně přichystáno velké množství atrakcí, které byly rozprostřeny po celém areálu Beachklubu Ládví. Velkému zájmu dětí se těšil hasičský vůz, kde byla možnost vyzkoušet si stříkání vody z hadice na terč. Oblíbený byl i …

pokračování

16. 08. 2016

Připomínky k návrhu změn v dopravním značení v Karlině

Na úřední desce městské části Praha 8 byl dne 16. srpna uveřejněn návrh nového dopravního značení v oblasti Karlína, které je nutné vyznačit kvůli zavedení zón placeného stání na Praze 8.

Úřední desku v listinné podobě je možné najít před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8) a v elektronické podobě je umístěna na internetových stránkách MČ Praha 8 (www.praha8.cz/deska). Návrh obsahuje zapracované připomínky občanů k předchozímu plánu na vyznačení nového dopravního značení.

Občané …

pokračování

29. 07. 2016

Budou otevřeny další pobočky pro registraci parkovacích oprávnění na Praze 8

V pondělí 1. srpna budou otevřeny v Kulturním domě Ládví a v Karlíně na adrese Karlínské náměstí 22/14 dvě nové pobočky pro registraci parkovacích oprávnění pro nově vznikající zóny placeného stání na Praze 8. Přidají se tak k již otevřené pobočce v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň).

„Podařilo se nám zřídit registračního místo pro zóny placeného stání v každé oblasti, kde vzniknou. Naši občané proto nebudou muset ztrácet svůj volný …

pokračování

29. 06. 2016

Požadujeme zákaz provozu vozítek segway i v oblasti Karlína

Radní pro dopravu pan Karel Šašek:

Rada hlavního města Prahy se rozhodla připravit návrh nařízení, které by v centru Prahy zakázalo provoz vozítek segway. Městská část Praha 8 požaduje, aby se zákaz jejich provozu vztahoval i na oblast Karlína, která není zahrnuta v návrhu Rady HMP. „Karlín je součást širšího centra Prahy. Vzhledem k tomu by se do něj mohla přesunout část provozu vozítek segway, když by nebyl zahrnut mezi oblasti, kde má být jejich …

pokračování

22. 06. 2016

Samosprávy budou prosazovat zlepšení protipovodňových opatření na Rokytce

Představitelé místních samospráv dnes v Říčanech slavnostně podepsali memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka.

Cílem memoranda je vytvořit společnou iniciativu, v rámci které budou představitelé samospráv nacházejících se na vodním toku Rokytka dlouhodobě úzce spolupracovat na společném řešení protipovodňové ochrany po celé délce tohoto vodního toku. Uvědomují si totiž, že vzhledem k rostoucímu počtu povodní v poslední době hrozí jejich opakování i v budoucích letech. „Na Praze 8 máme stále …

pokračování

13. 06. 2016

Veřejná debata o prostranství na LÁDVÍ 13. června, od 17,30

Zveme Vás na veřejnou debatou a prezentaci soutěžních návrhů nad budoucí podobou centra Sídliště Ládví.

KD Ládví, 13. června od 17,30.

Za Městskou část Vás srdečně zve starosta Roman Petrus.

lÁdvÍ_pozvánka­.pdf

pokračování

03. 06. 2016

Červnová Osmička pro Vás

Nové číslo radničního zpravodaje Osmička právě vyšlo.

Červen 2016.

mesicnik-osmicka-cerven-2016.pdf

pokračování

17. 05. 2016

Radní Karel Šašek - Praha 8 požaduje rychlé zahloubení ul. V Holešovičkách

Na některých komunikacích na území Prahy 8 došlo po otevření tunelového komplexu Blanka k nárůstu intenzity dopravy, když doprava narostla především v ulicích V Holešovičkách a Trojská.

Městská část Praha 8 se proto intenzivně snaží prosadit, aby se těmto dopravně silně zatíženým lokalitám ulevilo. V rámci této snahy prosazuje, aby Magistrát hl. m. Prahy v co nejkratším termínu realizoval plánovanou stavbu „Holešovičky – zakopání“, která zajistí zahloubení ulice V Holešovičkách. MČ Praha 8 také usiluje, …

pokračování

04. 05. 2016

Zveme Vás na květnové pietní akty na Praze 8

Kladení věnců k uctění památky obětí 2. světové války na území MČ Praha 8 se uskuteční již tradičně na čtyřech významných místech, které se v městské části nacházejí. K účasti je zvána i široká veřejnost.

5. května 2016 Ve čtvrtek v 15.00 hodin budou položeny věnce k památné soše u Mostu Barikádníků (fakulta MatFyz).

6. května 2016 V pátek v 10 hodin dopoledne budou položeny věnce na Ďáblickém hřbitově.

6. května 2016 V pátek v 11.00 hodin budou položeny věnce k …

pokračování

16. 04. 2016

Stávající vedení Botanické zahrady Praha prakticky nerespektuje občany Prahy 8

Po mnohatýdenním intenzivním tlaku městské části Praha 8 bylo na Radě hl. m. Prahy schváleno usnesení, které Botanické zahradě Praha doporučilo pokračovat ve vydávání bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic botanické zahrady. Kompetentní radní MHMP Jan Wolf bohužel výrazně zredukoval počet ulic, pro které by měly platit permanentky zdarma, konkrétně ze 175 původních ulic je nově „bezplatných“ pouze 35. Tím zasáhl velké množství občanů trvale žijících v severněji položených ulicích Bohnického sídliště.

Vedení botanické zahrady se …

pokračování

15. 04. 2016

Kobyliská střelnice otvírá své brány 25. 4., od 11 hodin

Národní kulturní památka Kobyliská střelnice se po úspěšné rekonstrukci znovu otevře pro veřejnost 25. dubna 2016.

Slavnostního aktu, který začne v 11 hodin, se zúčastní ministr obrany ČR Martin Stropnický a představitelé radnice MČ Praha 8, v čele se starostou Romanem Petrusem.

K účasti zveme i všechny občany Prahy 8 a širokou veřejnost.

Program Slavnostního otevření:

Program bude zahájen projevem o historii tohoto unikátního místa. Následovat budou projevy ministra obrany ČR Martina Stropnického, starosty MČ Praha 8 Romana Petruse …

pokračování

05. 04. 2016

Čekají nás pozitivní změny v Drahaňském údolí

Komise pro životní prostředí RMČ Praha 8 již delší dobu komunikuje se zástupci hl. m. Prahy a s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy ohledně vodních toků v Praze 8. Naposledy se tak stalo 29. února při místním šetření v dolní části Drahaňského údolí, v rámci kterého byly řešeny některé podněty občanů týkající se lepší schůdnosti území a některých dlouhou dobu deponovaných předmětů. Během šetření i následné diskuze bylo projednáno hned několik opatření, která zlepší …

pokračování

04. 04. 2016

Požadavky na změny v příměstských linkách Pražské integrované dopravy

Městská část Praha 8 se snaží prosadit, aby autobusová linka PID číslo 349 neprojížděla silně dopravně zatíženou Ďáblickou ulicí. Místo ní by mohla v úseku Třebenická – Skládka Ďáblice využívat dálnici D8. Cílem je zajistit, aby autobusové spoje této příměstské linky nezatěžovaly zplodinami a hlukem občany žijící u Ďáblické ulice a aby se zlepšila průjezdnost této silně zatížené a frekventované komunikace. Vyšlo by se tak vstříc požadavkům některých občanů Ďáblic, kteří požadují snížení počtu příměstských …

pokračování

24. 02. 2016

Plníme sliby - Vaše ČSSD Praha 8

Některé naše sliby se nám za 15 měsíců práce nové koalice v ZMČ Praha 8 podařilo splnit.

Na dalších pracujeme.

Děkujeme Vám. Vaše ČSSD Praha 8.

Titulek

pokračování

25. 01. 2016

MČ Praha 8 pomáhá rodině postižené požárem

Dne 20. ledna se zásadním způsobem změnil život malému chlapci a jeho mamince. Požár v bytě posledního patra panelového domu v pražských Bohnicích je nechal bez prostředků. Hasiči jim zachránili život a museli také evakuovat dalších 20 osob. Matka s osmiletým synem skončili v nemocnici, kde jim byla poskytnuta základní péče. MČ jim poskytla ještě tentýž večer náhradní ubytování a Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 8 pomáhá rodině i nadále řešit nastalou situaci. V současné …

pokračování

18. 01. 2016

MČ Praha 8 podala trestní oznámení na bývalé vedení radnice kvůli předražené zak

Městská část Praha 8 podala trestní oznámení pro podezření z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Na základě kontroly dokumentů, která proběhla v rámci ukončení smluvního vztahu s bývalým dodavatelem služeb spočívajících ve sběru psích exkrementů a vyvážení košů na psí exkrementy, bylo zjištěno, že MČ Praha 8 hradila za poskytované služby sumy, které prokazatelně neodpovídaly poskytovanému plnění.

Ke vzniku pochybení došlo v květnu roku 2013, …

pokračování

27. 11. 2015

Radní pro dopravu Karel Šašek - Doprava v ulici Primátorská bude bezpečnější

V zatáčce v ulici Primátorská v místě křižovatky s ulicí Ve Vrchu došlo v minulosti k několika dopravním nehodám.

Odbor dopravy městské části Praha 8 proto na základě iniciativy radního pro dopravu Karla Šaška přistoupil k osazení dopravního značení včetně instalace citybloků a baliset, aby tento nebezpečný úsek více zpřehlednil a přiměl řidiče k větší opatrnosti zvláště při zhoršených klimatických podmínkách. Zároveň v komunikacích Primátorská a Ve Vrchu budou chodníky nově bezbariérové.

pokračování

23. 11. 2015

Adventní koncerty na Libeňském zámku

Také v letošním roce se na Libeňském zámku uskuteční tradiční adventní koncerty, které nabídnou předvánoční pohodu u poslechu klasické hudby a vánočních písní.

V obřadní síni se postupně představí čtyři hudební uskupení: Two Voices (24. listopadu), Bennewitzovo kvarteto (1. prosince), MUSICA DOLCE VITA (8. prosince) a Kühnův dětský sbor (15. prosince). První adventní koncert se uskuteční již v úterý 24. listopadu od 19 hodin. Vstupenky na všechny koncerty si můžete zakoupit v předprodeji na pokladně …

pokračování

07. 10. 2015

Zveme Vás na veřejnou debatu "KRAKOV - park, nebo náměstí ?" 7. října od 17:30

KDY a KDE: VE STŘEDU 7. ŘÍJNA, OD 17,30 HODIN, Kulturní dům KRAKOV

Přijďte vyjádřit svůj názor na budoucí podobu důležitého veřejného prostranství!

Součástí programu bude stručný pohled na historii a dnešní problémy řešeného prostoru, prezentace studentských projektů revitalizace a také souhrn dosud došlých podnětů a připomínek veřejnosti.

Cílem setkání je nalézt společně nejvhodnější budoucí podobu pro centrum Bohnic.

Účast přislíbili : starosta MČ Praha 8 Roman Petrus, předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, architekt Ondřej …

pokračování

12. 09. 2015

114. výročí připojení Libně ku Praze - zveme vás

Městské slavnosti – 114. výročí připojení Libně ku Praze Kdy: sobota 12. září od 11 do 19 hodin Kde: Libeňský zámek a podzámčí, Zenklova 1, Praha 8

vstupné: zdarma

PROGRAM

Scéna Libeňský zámek – pódium na nádvoří: 11.00 Slavnostní zahájení – přivítání krajanských folklórních souborů 11.10 – 14.00 Vystoupení souborů z Ukrajiny, Maďarska, Bosny a Hercegoviny 14.00 – 14.10 Nástup c. a k. vojáků – čestná salva 14.10 – 14.40 Vystoupení kapely Brass Band 14.40 – 15.00 Pavel Langer – kouzelnické vystoupení 15.00 …

pokračování

10. 08. 2015

Hlasujte o podobě centrálního náměstí v Bohnicích v KD Krakov

TitulekStarosta MČ Praha 8 Roman Petrus (ČSSD) – „Prostor mezi OC a KD Krakov představuje zcela jedinečné místo pro velkou část bohnicko-čimického sídliště. Je s podivem, že toto místo po dlouhá léta nikdo neřešil. To chceme po diskuzi s občany napravit.“

Vedení MČ Praha 8 se snaží řešit využití nových i zanedbaných prostor na Praze 8. Jedním z nich je centrální oblast v prostoru mezi KD a OC Krakov. Po diskusi …

pokračování

10. 08. 2015

Nová zastávka MHD v Karlíně

Městská část Praha 8 vyjednala s ROPIDem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy novou zastávku autobusu MHD nedaleko Negrelliho viaduktu a vyšla tím vstříc dlouhodobému požadavku nejen místních obyvatel po lepší dostupnosti této lokality. Důvodem je zajištění lepší dopravní obslužnosti Karlína se Žižkovem.

Nová zastávka bude umístěna v ulici Prvního pluku nedaleko Sokolovské a Pernerovy ulice.

„Oceňuji iniciativu občanů, kteří nám dávají návrhy změn v dopravě, které by uvítali. Přestože toto není v naší kompetenci, …

pokračování

26. 04. 2015

Bylo schváleno Memorandum o zájmu zřídit lávku přes Vltavu

Rada městské části Praha 8 schválila Memorandum o společném zájmu s Prahou 7 nechat postavit lávku přes Vltavu mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem. Toto Memorandum bude předáno Radě hl. m. Prahy. Záměr na stavbu lávky byl projednáván a rozpracováván již před mnoha lety, ale zastavily ho katastrofální povodně v roce 2002. Nyní se s Prahou 7 podařilo dohodnout pokračování projektu.
Cílem je vytvořit trvalé a bezpečné zařízení s nízkými náklady na údržby, které bude moci …

pokračování

04. 04. 2015

Veřejnost se ve velkém zapojila do hledání míst pro nové parky

Komise pro životní prostředí Rady MČ Prahy 8 zahájila komplexní přípravu míst pro nové parky a plochy veřejné zeleně, přičemž do přípravy a projednávání pozvala i občany městské části. Občané poukázali na téměř 7 desítek lokalit, které komise ohodnotila a roztřídila do skupin podle významnosti a stupně realizovatelnosti. Aktuální podoba tabulky obsahující všechny okomentované podněty je k dispozici na webu městské části. Veřejnost má nyní možnost tento dokument připomínkovat, a to až do 20. května. …

pokračování

30. 03. 2015

Začala revitalizace Karlínského náměstí

Vlastní revitalizace potrvá do konce srpna letošního roku a přinese řadu zlepšení v oblasti volnočasových aktivit. Parková úprava je koncipována ve stylu anglického krajinářského parku, přičemž stávající revitalizace vychází z historického členění. Před jejím zahájením byly provedeny dendrologické průzkumy, z nichž vyplynula potřeba částečné obměny dřevin. V parku budou obnovena dětské hřiště a sportoviště s fitness prvky. Budou instalovány nové lavičky, pítka, koše, stojany na kola apod. Nově budou zřízeny elektro přípojky pro farmářské trhy. …

pokračování

29. 03. 2015

Začala druhá fáze revitalizace Kobyliské střelnice

V rámci první fáze rekonstrukce proběhly odpovídající sanační a restaurátorské práce, v rámci kterých došlo mimo jiné k osazení nového kříže, k navrácení betonových desek se jmény obětí do původní podoby apod. V druhé fázi, který bude probíhat do konce srpna 2015, dojde zejména k opravě přístupové cesty, k obnovení vybavení střelnice (nové odvodnění a osvětlení) a ke zvýšení ochrany prostoru před vandaly (nové oplocení, obnovení brány, instalace kamerového dozoru). Po odstranění náletových dřevin dojde …

pokračování

29. 03. 2015

Třetí jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 – březen 2015

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 proběhlo ve středu 11. března 2015 od 14 hodin a trvalo celkem 6 hodin. Nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet městské části, který byl po velmi dlouhé diskuzi schválen. Tento rozpočet byl z velké části ovlivněn rozhodnutími bývalého vedení radnice, zejména existencí pro tuto chvíli nevypověditelných smluv. Rozpočet přesto signalizuje důležitý trend, který bude nadále pokračovat. Započali jsme totiž celkovou změnu v přístupu k provozním výdajům města. Hledáme cesty, …

pokračování

28. 03. 2015

Žádný autobusový terminál na Ládví nebude

V rámci veřejné besedy konané 24. března 2015 byl veřejnosti představen projekt integrace Mělnicka a Neratovicka do systému pražské integrované dopravy, který bude spuštěn 7. dubna. V listopadu pak proběhne další veřejné projednávání, v rámci kterého bude vyhodnocen dosavadní vliv integrace.
Na projednávání zaznělo několik zásadních informací. Tou nejdůležitější je, že na Ládví nebude instalován žádný autobusový terminál, jak se dříve tvrdilo. Nově přijíždějící autobusy (v průměru dojde k navýšení o jeden autobus za 12–13 …

pokračování

16. 03. 2015

Veřejná beseda "Příměstské autobusy u stanice Ládví"

V úterý 24. 3. 2015 od 17:00 se budou moci občané Městské části Praha 8 zapojit do důležité debaty ohledně zvažovaného přivedení příměstských autobusů ke stanici metra Ládví. Debata se uskuteční v prostorách KD Ládví. Občany na tuto debatu srdečně zveme, neboť v tomto případě půjde o poměrně zásadní rozhodnutí ohledně dalšího rozvoje této lokality.

pokračování

08. 03. 2015

Byla vypovězena nevýhodná kolektivní smlouva

Městská část Praha 8 vypověděla koncem února nevýhodnou kolektivní smlouvu a snížila nestandardní platy zaměstnanců na některých odborech. Tato kolektivní smlouva měla platit 5 let a její vznik je velice nejasný. Nebyla řádně zaevidována v interním systému úřadu a nedošlo ani k řádnému seznámení zaměstnanců. Zároveň nebyly předloženy odpovídající zápisy, na jejichž základě by bylo možné revidovat předcházející kolektivní vyjednávání. Navýšené odstupné (až čtrnáctinásobek průměrného měsíčního výdělku!) odporovalo dobrým mravům i finančním možnostem Prahy 8. …

pokračování

22. 02. 2015

Nová koalice zvýšila bezpečnost Krynické ulice

Naše koalice vyhověla četným stížnostem občanů, kteří chtěli pomoci s nebezpečným místem v Krynické ulici, konkrétně mezi konečnou autobusu 144 a domem v této ulici. V místě se nachází temný neosvětlený tunel a herna. Dosavadní vedení tento problém po několik let neřešilo.
Nově je ul. Krynická osvětlena a na předmětné místo je nasměrována bezpečnostní kamera, která ho bude monitorovat. Stejně tak druhá strana průchodu bude permanentně monitorována.

pokračování

06. 02. 2015

Radnice nadstandardně vyčistí prostor Florence

Nejproblematičtější lokality v oblasti Florence spadají pod Magistrát hl. m. Prahy. Vzhledem k četným urgencím ze strany občanů městské části bude v rozmezí dubna až října provedeno nadstandardní čištění (nad rámec TSK hl. m. Prahy) hrazené z prostředků Prahy 8. Kontrola údržby Florence je pravidelně kontrolována referenty příslušného odboru životního prostředí. Majitelé, na jejichž pozemku byl detekován nepořádek, jsou neprodleně vyzýváni ke zjednání nápravy.

pokračování

30. 01. 2015

Koalice ANO-ČSSD-SZ zvyšuje transparentnost úřadu

Jedním z takových opatření je vyvěšování zápisů z jednání všech komisí a obou výborů (finanční a kontrolní) na web městské části, což v minulosti neexistovalo. Zveřejňováním těchto informací chce naše nová koalice umožnit efektivní kontrolu činnosti a hospodaření naší městské části včetně kontroly přípravy různých koncepcí a dokumentů.
Chceme výrazně zvýšit transparentnost našeho úřadu, jejímž cílem je získání důvěry občanů vedoucí k vyšší vzájemné spolupráci.

pokračování

29. 01. 2015

Aktuálně řešíme připomínky občanů k návrhu změn povrchové dopravy organizace ROP

Na základě změn povrchové dopravy, které souvisí s prodloužením trasy metra A do Motola, aktuálně probíhá zpracovávání připomínek občanů městské části k navrhovaným změnám linek, které zasahují na Prahu 8. Tyto připomínky a požadavky MČ Praha 8 budou následně projednány s organizací ROPID.

pokračování

11. 01. 2015

Nová koalice ANO-ČSSD-SZ je proti zahušťování stávající zástavby

I naše současné vedení městské části se jednoznačně přiklání k tomu, aby byl ustaven takový územní koncept, který by znemožnil další zahušťování stávající sídlištní zástavby v oblasti Bohnic, Kobylis a Čimic. Rozhodující slovo má hl. m. Praha. Rada městské části Praha 8 bude proto usilovat o efektivní komunikaci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města, což je organizace, která zodpovídá za tzv. Metropolitní plán. Tento plán by měl dospět do optimálního stavu po předchozí odpovědné …

pokračování

20. 12. 2014

Druhé jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 – prosinec 2014

17. prosince se od 14:00 uskutečnilo 2. zasedání nového Zastupitelstva městské části Praha 8. Program jednání měl 10 bodů. V průběhu jednání byly složeny dva sliby nových zastupitelů (J. Petelík a V. Vojtíšková z Osmička sobě). V samém úvodu proběhlo delegování zástupců Městské části Praha 8 na valnou hromadu akciové společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., v níž má MČ Praha 8 účast. Zvoleni byli zastupitelé R. Petrus (ČSSD), M. Fichtner a R. Nepil …

pokračování

16. 12. 2014

Zástupci koalice na adventním setkání u vánočního stromu

V rámci programu vystoupily malé zpěvačky z Domu dětí a mládeže Karlínského spektra a pěvecký soubor Hudební akademie Pavly Zumrové s několika tematickými písněmi. Občanům bylo k dispozici drobné občerstvení, vánoční cukroví, svařené víno a káva. Programu se zúčastnili zástupci koalice městské části, z České strany sociálně demokratické to byli starosta Roman Petrus, předseda komise pro životní prostředí Vít Céza a tajemník ČSSD Jan Vašek.

Titulek Titulek:[* vánoční_setká­ní_2_final.jpg …

pokračování

14. 12. 2014

Byly dokončeny sanační a restaurátorské práce v areálu NKP Kobyliská střelnice

Celkové náklady na tyto práce činily přibližně 2 miliony korun, z toho získala naše městská část dotaci od Ministerstva obrany ve výši 1,2 milionu korun. V rámci rekonstrukce byla provedena oprava některých stavebních prvků celého areálu, oprava desek se jmény obětí, podstavce ústřední plastiky či byl osazen nový kříž a pozlacena trnová koruna. S konečnou podobou této rekonstrukce byli seznámeni starosta Roman Petrus a místostarostka Alena Borhyová ve čtvrtek 11. prosince 2014.

Titulek:[* …

pokračování

10. 12. 2014

Přes nepřipravenost bývalé pravicové koalice už máme vánoční strom

Bývalá koalice zřejmě předpokládala, že naše nová koalice ANO, ČSSD a Strana zelených zruší Vánoce, neboť s odůvodněním, že neví, zda bude nová koalice chtít vánoční strom či akci Vánoční těšení, pro jistotu nepřipravila ani jednu z těchto akcí. Nová koalice tak narychlo zajistila vánoční strom, jeho instalaci na Karlínském náměstí a rozsvícení, které proběhlo v úterý 9. prosince. 16. prosince u stromu proběhne adventní setkání s občany městské části, kterého se zúčastní starosta Roman …

pokračování

05. 12. 2014

Změna termínu pro výběrové řízení zajišťovatele zimní údržby chodníků

Radní vyhlásili nový termín výběrového řízení probíhající veřejné zakázky týkající se zabezpečení zimní údržby chodníků, které má naše městská část ve správě. Obsahem zakázky je odklízení sněhu z chodníků, posypávání ploch a odpovídající úklid. Dodavatel této zakázky čítající asi 17 ha udržovaných ploch bude vybírán podle nejnižší nabídkové ceny. Cílem úprav je a bude postupné zlepšování dlouhodobě zanedbávané údržby veřejných prostranství pod taktovkou ODS.

pokračování

27. 11. 2014

Praha 8 nakročila k nulové toleranci hazardu

Prvním důležitým činem naší nové koalice ANO, ČSSD a Strany zelených je schválení usnesení, které žádá Zastupitelstvo Hlavního města Prahy o změnu příslušné vyhlášky tak, aby bylo na celém území Prahy 8 zakázáno provozování výherních automatů. Proti výherním automatům ČSSD spolu s některými dalšími opozičními stranami bojovala dlouhou dobu a ihned při první příležitosti, kdy jsme měli dostatečný počet hlasů, jsme konali.

pokračování

26. 11. 2014

Ustavující jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 – listopad 2014

Po letech tvrdé opoziční práce a rozvíjení spolupráce s opozičními stranami jsme se konečně dočkali! Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 byla zvolena Rada ve složení ANO, ČSSD a Strana zelených. Zasedání proběhlo ve středu dne 26. listopadu od 14 hodin.
Zastupitelstvo vedl až do zvolení nového starosty jeho nejstarší člen p. Klojda z Hnutí ANO. V úvodu byl naší novou koalicí výrazně upraven pořad jednání zastupitelstva, v rámci kterého bylo vyňato hned …

pokračování

26. 11. 2014

Praha 8 spustila „klikací“ rozpočet

Stalo se tak koncem listopadu 2014. Rozpočet je dostupný na stránce http://rozpocet.praha8.cz/cz/. Začíná letošním schváleným rozpočtem ve výši 1 774 612 000 Kč. Aktualizace dat bude podle plánu probíhat kvartálně.

pokračování

26. 11. 2014

Praha 8 staví nový Dům sociálních služeb

V ulici S. K. Neumanna se v současnosti staví nový Dům sociálních služeb (DSS), celá výstavba by měla trvat dvacet měsíců. Aktuálně na pozemku probíhají povrchové úpravy a terénní práce, úpravy se týkají i sousedního parku, který bude bezbariérově navazovat na samotný objekt DSS. Vlastní park bude revitalizován.
Nový dům sociálních služeb bude mít celkovou kapacitu 51 lůžek. 21 klientům bude poskytována odlehčovací služba skrze krátkodobé pobyty s nutností celodenní péče. Pro 30 klientů s …

pokračování

26. 11. 2014

Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová Rada Městské části Praha 8

Starostou Městské části Praha 8 byl zvolen náš Roman Petrus. Druhým naším členem Rady byl zvolen Karel Šašek, který bude mít na starosti zejména dopravu. Za Hnutí ANO byli zvoleni dva zástupci starosty, a sice Matěj Fichtner, který se bude zabývat zejména oblastí financí a Alena Borhyová, která bude mít pod sebou mimo jiné kulturu a zdravotnictví. Třetím zástupcem starosty byl zvolen Petr Vilgus ze Strany zelených, jenž se bude zabývat strategickým rozvojem městské části. …

pokračování

26. 11. 2014

Na ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena nová Rada Městské části Praha 8

Starostou Městské části Praha 8 byl zvolen zástupce ČSSD Roman Petrus. Druhým naším členem Rady byl zvolen Karel Šašek, který bude mít na starosti zejména dopravu. Za Hnutí ANO byli zvoleni dva zástupci starosty, a sice Matěj Fichtner, který se bude zabývat zejména oblastí financí a Alena Borhyová, která bude mít pod sebou mimo jiné kulturu a zdravotnictví. Třetím zástupcem starosty byl zvolen Petr Vilgus ze Strany zelených, jenž se bude zabývat strategickým rozvojem městské …

pokračování

15. 11. 2014

Školy v Praze 8 jsou vybavovány interaktivními tabulemi

Celkem 15 základních a 1 mateřská škola zřizované městskou částí je aktuálně dovybavováno prezentační technikou, jako jsou interaktivní tabule, diaprojektory, výukové softwary a další vybavení. Vlastní interaktivní tabule se v jednotlivých základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 8 používají už od roku 2011.

pokračování

14. 10. 2014

Výsledky referenda „o zákazu heren“

V Praze 8 proběhlo spolu s komunálními volbami letos již druhé referendum týkající se případného zákazu heren na území Městské části Praha 8, otázka na občany konkrétně zněla: „Požadujete, aby Městská část Praha 8 učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, …

pokračování

10. 10. 2014

Praha 8 připravuje lesní školku

Praha 8 již nějakou dobu přestavuje budovu Libčická 2 v Čimicích, která by měla začít od druhého pololetí školního roku fungovat jako lesní školka. Tento objekt sloužil původně jako sklad. Již před několika lety byla zpracována studie, která řešila otázku, zda by bylo možné objekt využít pro mateřskou školku, respektive pro rozšíření té stávající. Tehdejší záměr však padl z toho důvodu, že by objekt ani po přestavbě nevyhovoval přísným hygienickým předpisům kladeným na mateřské školky. …

pokračování

10. 10. 2014

Začala příprava rekonstrukce Kobyliské střelnice

Dosluhující vedení radnice Městské části Praha 8 vyhlásilo zadávací řízení na rekonstrukci Národní kulturní památky Kobyliská střelnice. Tento památník byl městské části svěřen v dubnu 2011. Vlastní vyhlášení řízení se zpozdilo o několik let. Rekonstrukce celého areálu by podle stávající podoby zahrnula tři základní okruhy, a sice obnovu prvků původního využití střelnice, výstavbu důstojného památníku protifašistického odboje a komplexní úpravu areálu. Radnice zároveň vyhlásila veřejnou zakázku na sanační a restaurátorské práce, které se týkající především desek …

pokračování

05. 10. 2014

Praha 8 vylepší polikliniku Mazurská

Poliklinika Mazurská prošla v minulém roce v rámci snižování energetické náročnosti rozsáhlou venkovní úpravou, při které dostala nová okna a fasádu. V tuto chvíli probíhá v samotné budově realizace dvou samostatných projektů. V rámci jednoho je vystavován výtah, který spojí přízemí budovy s prvním patrem. Cílem druhého projektu je rekonstrukce hlavní vstupní haly, zejména jde o vytvoření mnohem příjemnějšího prostoru, než jaký byl na daném místě doposud.
Realizace obou projektů by měly být dokončeny do …

pokračování

17. 09. 2014

Dvacáté třetí jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 – září 2014

Poslední zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 17. září 2014 od 14:00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 54 bodů a dalo se tušit, že se jednání zastupitelstva opravdu protáhne. Prvním bodem jednání byla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2014 – 2018. Zvoleno bylo 5 občanů, kteří se na schůzi zastupitelstva dostavili a mohli se osobně představit. Dále …

pokračování

07. 09. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (01. 9. - 05. 9. 2014)

V Prosecké ulici vznikne azylový dům

Na azylový dům a nízkoprahové centrum se promění zchátralá dvoupatrová budova v Prosecké ulici v Libni. Dělníci se do rekonstrukce objektu, kde se donedávna houfovala různá individua, vrhnou během několika týdnů. Práce by měly trvat pět měsíců. Začátek rekonstrukce zkomplikovala propadlá vozovka, za kterou může oprava kanalizace. Nabídnuty budou dvě sociální služby pro lidi bez přístřeší nebo ty, kteří jsou takovou situací ohroženi. Nízkoprahové centrum pojme 20–30 osob denně, lidé …

pokračování

31. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (25. 8. - 29. 8. 2014)

Prahu 8 pohlídá víc kamer

V ulicích Prahy 8 přibydou kamery, které budou monitorovat veřejná místa. Na nových stanovištích se objeví do konce roku. Jde o 25 otočných stanovišť a 33 pevných kamer. Kamery se zaměří na problematická místa, na která často upozorňují sami občané. Technika bude nově sledovat lokalitu Štětínská – Bydhošťská, Zelenohorská, Katovická a Lindavská v Bohnicích. Nikdy nebude k dispozici tolik policistů a strážníků, kteří by kamerový systém nahradili, a zvlášť ne v …

pokračování

24. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (18. 8. - 22. 8. 2014)

Libeňský most má být konečně opraven. Poprvé od roku 1928

======== Šestaosmdesát let prověřoval čas na Libeňském mostě kvalitu práce někdejších stavbařů. Od roku 1928 se této dopravní komunikace ruka dělníka ani nedotkla, objekt už silně chátrá, ale brzy tomu má být konec. Rekonstrukce či výstavba nového Libeňského mostu bude znamenat významné zkvalitnění MHD, a to především proto, že přinese zvýšení rychlosti projíždějících tramvají a nový tramvajový svršek bude znamenat vyšší komfort cestování. Magistrát totiž v minulých …

pokračování

17. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (11. 8. - 15. 8. 2014)

Praha žaluje Divadlo pod Palmovkou

Praha podá podnět k prošetření hospodaření Divadla pod Palmovkou. Podle výsledku auditu z konce loňského roku byl zkreslován hospodářský výsledek, a tím byl porušen zákon o účetnictví. Magistrátní odbor kontrolních činností proto vypracoval návrh trestního oznámení. Znění schválili radní a město jej pošle na Obvodní státní zastupitelství v Praze 8. Kontrolou bylo zjištěno, že tím, že v účetních knihách, zápisech a jiných dokladech byly uvedeny nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, došlo …

pokračování

10. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (04. 8. - 08. 8. 2014)

Znalecké posudky v kauze Opencard jsou pro Hudečka a Svobodu zdrcující

Hlavní zbraní státní zástupkyně Dagmar Máchové v kauze Opencard, v níž má stanout před soudem patnáct lidí, včetně nynějšího primátora Prahy Tomáše Hudečka (TOP 09) a jeho předchůdce Bohuslava Svobody (ODS), budou znalecké posudky. A ty jsou zdrcující. Jednoznačně totiž konstatují předraženost zakázky hlavního města z roku 2012 přidělené firmě Haguess i to, že minimálně na část požadovaných služeb bylo možné vyhlásit otevřené výběrové řízení …

pokračování

03. 08. 2014

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 7. - 01. 8. 2014)

Parkovací zóny

Už koncem září se v Praze rozšíří parkovací zóny. Původně pro ně Magistrát vytipoval tři nové městské části, Prahu 5, 6 a 8. Teď je ale všechno jinak. Prahu 8 z pilotního projektu vyškrtl kvůli sporu o parkovací hranici. Tu magistrátní úředníci navrhli uprostřed Karlína. Od Thámovy ulice do centra by řidiči platili, směrem k Invalidovně parkovali zadarmo, což by podle starousedlíků představovalo kolaps dopravy. Obyvatelé Karlína spolu s radnicí osmičky okamžitě vyzvali magistrát, …

pokračování

20. 06. 2014

Obyvatelé Prahy 8 budou v říjnu podruhé hlasovat o zrušení heren

Obyvatele Prahy 8 čeká druhé referendum o zrušení heren na území městské části. Má se konat v termínu podzimních komunálních voleb na začátku října. Vyhlášení referenda ve středu schválili zastupitelé Prahy 8.

Další část článku najdete na: http://prazsky.denik.cz/…0140618.html

pokračování

18. 06. 2014

Dvacáté druhé jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 – červen 2014

Červnové zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 se konalo ve středu dne 18. 6. 2014 od 14:00 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na pořadu jednání bylo celkem 39 bodů. V úvodu byl schválen návrh, aby území MČ P8 na volební období 2014–2018 tvořilo jeden volební obvod a 45 zastupitelů. Mezi dalšími body byl například návrh závěrečného účtu městské části, v rámci kterého hlasovala opozice proti a návrh byl přijat minimálním potřebným počtem hlasů. …

pokračování

12. 06. 2014

Navštivte karlínský přístav. Dříve tu zastavovaly vlaky, teď tu bude kultura

Zítra se v pražském Karlíně poprvé představí nový prostor pro volný čas a kulturu Přístav 18600. V místě bývalého nádraží Karlín-Přístav vznikne postupně živý park pro trávení volného času a kulturní akce. Vystoupením u příležitosti oslav 20 let od založení divadla Archa prostor pokřtí legendární japonský tanečník Min Tanaka.

Zbytek článku na: http://www.metro.cz/…o-extra.aspx?…

pokračování

11. 06. 2014

Stát opět zkouší prodat kasárny v Karlíně, chce za ně aspoň 620 milionů

Ministerstvo obrany opět prodává bývalé kasárny v pražském Karlíně, chce za ně nejméně 620,2 milionu korun. Nabídnutá cena bude rozhodujícím kritériem soutěže, oznámil dnes úřad v tiskové zprávě. Karlínský areál se už jednou ministerstvo snažilo prodat. První soutěž, v níž vyhrála firma manželky finančníka Pavla Tykače Ivana, ale ministr obrany Martin Stropnický (ANO) v únoru zastavil. Měl totiž podezření na majetkové propojení vítězné společnosti s dalším účastníkem výběrového řízení.

Zbytek článku na: http://www.metro.cz/…se-deje.aspx?…

pokračování

25. 03. 2014

Praha 8 opraví v létě za 11 milionů korun Kobyliskou střelnici

Radnice Prahy 8 začne v létě opravovat Kobyliskou střelnici. „Rekonstrukce pomníku protifašistického odboje vyjde na 11 milionů korun a kromě samotné střelnice nechá radnice upravit okolí,“ dnes sdělila mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

„Radnice získala poslední stavební povolení, která jsou nutná k rekonstrukci Kobyliské střelnice,“ uvedla s tím, že oprava začne tři roky poté, co ji má ve správě městská část. Část peněz na rekonstrukci získá radnice od ministerstva obrany, které zaplatí obnovu nápisových desek …

pokračování

08. 03. 2014

Vše o referendu proti hazardu najdete v letácích, hlásí Praha 8

Radnice Prahy 8 se začala chystat na dubnové referendum o nulové toleranci hazardu. „Městská část postupně spouští informační kampaň, ve které chce obyvatele Prahy 8 seznámit s otázkou i termínem hlasování,“ sdělila mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová. Referendum se bude konat 12. dubna. Datum referenda kritizovala opozice.

„Nikdo nebude mít problém veškeré informace k referendu o hazardu získat. Kdo bude chtít, dostane je,“ řekla Šmídová. Radnice se tak chystá kromě zveřejnění v radničním časopise a webových …

pokračování

01. 03. 2014

Rustonka padla. Místo továrny vyroste administrativní komplex

Jeden z nejstarších průmyslových závodů v Praze, ve kterém se vyráběly různé ocelové konstrukce či parní stroje, se pomalu ale jistě poroučí k zemi. Okolí bývalé fabriky už se proměnilo k nepoznání. V sobotu padla i kotelna a komín.

Místo továren bude administrativní centrum, zatím ale více informací nemůžeme poskytnout," řekl deníku Metro Pavel Opatřil ze společnosti Rustonka Development. V záměru z roku 2008 stojí, že "cílem záměru Rustonka je oblast scelit a vytvořit komorní …

pokračování

27. 02. 2014

Dvacáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - únor

Únorové zastupitelstvo se konalo dne 19. 2. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 21 bodů. Schůzi bylo přítomno 40 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Ještě před schválením programu jednání schůze se objevil návrh na zařazení bodu o uspořádání referenda k otázce týkající se zákazu provozování videoloterijních terminálů. Návrh na zařazení bodu volba členy Finančního výboru ZMČ za bývalého člena KSČM nebyl Zastupitelstvem schválen. A právě …

pokračování

27. 02. 2014

Nemocnice Na Bulovce se zlobí na krizový štáb Prahy

Nemocnice Na Bulovce se ohrazuje proti informacím, které médiím ve středu poskytl krizový štáb hlavního města Prahy v rámci cvičení tzv. blackout. Pražský deník o tom informoval mluvčí nemocnice Martin Šalek.

Podle těchto informací se uvádí, že Nemocnice Na Bulovce má své interní náhradní zdroje na příliš krátkou dobu, nepřesahující prý mnohdy ani osm hodin.

„Samozřejmě pravý opak je však pravdou a v současné době má nemocnice zásobu motorové nafty pro náhradní agregáty elektrické energie na …

pokračování

25. 02. 2014

Praha 8 opraví kapli Libeňského zámku. Práce skončí v létě

Radnice Prahy 8 zrekonstruuje zámeckou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie a sakristie v Libeňském zámku. Restaurátorka zde již ve spolupráci s Národním památkovým ústavem opravuje poškozené historické malby a omítky. Práce vyjdou na skoro dva miliony korun a hotovy mají být v létě. Uvedla to mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

Svatební obřady v objektu se budou během restaurátorských prací konat od června v omezeném počtu. "V současné době jsou postupně snímány nevhodné a nepůvodní omítky …

pokračování

20. 02. 2014

Lidé se chtějí zbavit heren. Praha 8 svolala referendum, další ji budou následov

Občanská sdružení bojující proti hazardu chtějí vyvolat na řadě míst referendum, díky kterému by obyvatelé mohli rozhodnout, zda chtějí herny ve svém městě. První krok dnes učinila osmá městská část, která svolává referendum na duben.

Referendum o nulové toleranci hazardu v městské části se dnes rozhodlo uspořádat vedení radnice Prahy 8. Mělo by se konat 12. dubna a vyjde podle odhadu na 1,5 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé Prahy 8. Zařadit bod referenda do …

pokračování

13. 02. 2014

Stropnický zastavil prodej Žižkových kasáren za 600 milionů korun

Ministr obrany Martin Stropnický zastavil prodej kasáren v Karlíně společnosti Griva Art. Podle něj existuje podezření, že dvě firmy, které se zúčastnily soutěže, byly majetkově propojeny. Kasárna měla za téměř 600 milionů korun získat manželka finančníka Pavla Tykače Ivana. Stropnický chce vyhlásit nový tendr, personální důsledky pro zodpovědné úředníky ministerstva zatím vyvodit nechce, řekl na tiskové konferenci.

"Možná, že se to někomu bude zdát jako soutěž, která proběhla úplně v pořádku, ale já k této …

pokračování

12. 02. 2014

Praha 8 opraví bazén Ládví za 39,5 milionu korun. Otevře se v létě

Radnice Prahy 8 uzavřela se soukromou firmou smlouvu na přestavbu koupaliště Ládví. Přebudován bude bazén i jeho okolí a současně vznikne nová restaurace. „Oprava vyjde na 39,5 milionu korun a bazén by měl být v provozu od léta,“ uvedla mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

„Revitalizace areálu zahrne například přestavbu bazénů. Stávající uspořádání je vhodné pouze pro neplavce, nově by zde měl být velký bazén 30 krát 12,5 metru a brouzdaliště,“ uvedla Šmídová. Rekonstruováno bude také …

pokračování

10. 02. 2014

Nová trať skončí u nedokončeného mostu. Tramvají se do Troje nedostanete

Za necelé dva měsíce, na začátku dubna, skončí oprava tramvajové trati v Trojské ulici. Místním to bohužel moc nepomůže, protože zprovoznění Trojského mostu je v nedohlednu. Novotou zářící tramvajová trať totiž skončí před trojským mostem. Starý most Rámusák už je prakticky rozebraný a nový most není zdaleka hotový.

Propojení Troje s Holešovicemi blokují spory Prahy s Metrostavem o tunel Blanka a nový most. "Soud 24. ledna rozhodl, že máme provést některé práce do 60 dnů, …

pokračování

07. 02. 2014

Z Libně na Prosek musíte objížďkou. Ulice Na Stráži se uzavře

Ulice Na Stráži se uzavře automobilové dopravě. Cestující MHD budou muset od března až do konce září chodit čekat na autobus jinam. Ulici totiž čeká zásadní rekonstrukce.

Ulici Na Stráži, která je důležitou spojnicí Proseka a Libně, čeká velká rekonstrukce. Ta odstartuje zhruba v polovině března a potrvá do konce letošního září. Nejen řidiči, ale také cestující, kteří jsou v ulici zvyklí čekat na autobus, se musí připravit na dopravní omezení. "Oprava si vyžádá úplnou …

pokračování

04. 02. 2014

Louka v Thomayerových sadech projde opravami, vybuduje pítko i WC

Radnice Prahy 8 upraví louku v libeňských Thomayerových sadech. Má sloužit jako oddechová zóna, kde budou moci lidé pořádat například pikniky. „Součástí projektu bude i nové pítko a toalety,“ sdělila mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová. Práce začnou na jaře, rekonstrukce by měla být hotova do konce letošního roku.

"Chceme zde vytvořit klidné místo pro odpočinek, čemuž pomůže i vložení mlatové promenádní pěšiny do prostoru louky. Umožní nerušený pohyb a pobyt mimo hlavní pěší a cyklistický …

pokračování

25. 01. 2014

Stavba radnice Prahy 8 se odkládá. Budova má stát 1,1 miliardy

Výstavba nové radnice Prahy 8, jejíž součástí je obchodní centrum, se opět odkládá. Zastupitelé Prahy totiž nesouhlasili s tím, aby radnice Prahy 8 vložila do společnosti Centrum Palmovka, která ji má budovat, pozemky u stanice metra B Palmovka. Stavbu za 1,1 miliardy schválila Praha 8 v roce 2010 a podle původních plánů měla být budova hotova do konce letošního roku.

Do společnosti chtěla Praha 8 vložit dva pozemky u křižovatky ulic Sokolovská a Zenklova. Jejich …

pokračování

21. 01. 2014

Praha 8 už rozdávala parkovací karty. Teď ale projekt placených zón zastavila

Radnice Prahy 8 pozastavila svůj vlastní plán na vybudování zón placeného stání v Karlíně, Libni a Kobylisích. Důvodem je plán magistrátu na vytvoření parkovacích zón pro celé území Prahy. Na internetových stránkách Prahy 8 to oznámil místostarosta Michal Švarc.

Praha 8 vypracovala svůj vlastní systém parkování a v listopadu 2013 začala rozdávat lidem zdarma parkovací karty. Právě spuštění tohoto systému nyní pozastavila. Radnice do jeho vypracování vložila několik milionů korun, nyní jej magistrát zapracuje do …

pokračování

16. 01. 2014

V Praze 8 by o regulaci heren mohli lidé rozhodnout v referendu

O osudu heren v Praze 8 by mohli rozhodovat lidé v referendu. Místní iniciativy začaly sbírat podpisy, na jejichž základě musí být veřejné hlasování vyhlášeno. Pokud se podaří získat pro záměr dostatečnou podporu, mohlo by se referendum konat na podzim spolu s komunálními volbami, informovala dnes v tiskové zprávě členka přípravného výboru Vlaďka Jelínková.

O regulaci hazardu rozhodují orgány hlavního města, městská část může omezení pouze navrhnout. Referendum k nulové toleranci hazardu se spolu s …

pokračování

15. 01. 2014

Opravený kulturní dům Krakov se otevírá. Netradiční fasáda ušetří za topení

Radnice Prahy 8 dnes otevřela zrekonstruovaný kulturní dům Krakov v Bohnicích. Kulturní dům se dočkal například vyměněny oken a nové fasády. „Oprava vyšla na zhruba 24,5 milionu korun, z toho polovinu dostane radnice z evropských fondů,“ sdělila mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

Od netradiční fasády si radnice slibuje zejména snížení nákladů na vytápění budovy a úsporu energie. Za vytápění platila Praha 8 dosud zhruba dva miliony korun ročně. Menší opravy se ještě dokončují uvnitř budovy. …

pokračování

09. 01. 2014

Palác Svět se nového vzhledu jen tak nedočká. Lidé si stěžují

Budova palác Svět, kterou proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, čeká už dlouho na svou opravu. Do té se sice italský majitel Antonio Crispino po řadě upomínek radnice osmé městské části pustil, práce ale neprobíhají tak, jak si lidé představovali. „Na to, že už rekonstrukce probíhá přes rok, nic moc se nezměnilo,“ stěžuje si čtenář Petr Homolka.

Nadšena není ani radnice Prahy 8. „Běží řízení ke změně stavby, občas tam někoho zahlédneme, takže "mrtvo“ zde není," říká …

pokračování

08. 12. 2013

Praha 8 postaví nové parky. Pokročí v opravě koupaliště Ládví

Parky a náměstí Prahy 8 doznají změny. Místní radnice se na ně příští rok zaměří. "Po letech jednání se blíží ke zdárnému konci snaha získat do naší správy park Pod plynojemem. V prvé řadě jej pečlivě uklidíme. Současně zahájíme přípravu jeho proměny v důstojný libeňský park,“ říká mluvčí osmé městské části Helena Šmídová.

Dodává, že na jaře příštího roku započne také proměna náměstí Dr. Václava Holého. "Chceme, aby park začal sloužit obyvatelům Libně k relaxaci a …

pokračování

26. 11. 2013

Lidé z Prahy 8 si mohou od 25. listopadu jít pro parkovací karty

Obyvatelé Prahy 8 si budou moci od 25. listopadu vyzvedávat na radnici parkovací karty. V první fázi o ni mohou požádat lidé s trvalým bydlištěm v Praze 8, od ledna 2014 i nájemníci bytů v Praze 8 s trvalým bydlištěm mimo městskou část. „Karty budou k dispozici zdarma na odboru dopravy Prahy 8 v ulici U Meteoru,“ uvedla mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

"Od podnikatelů budou přijímány žádosti o bezplatné karty a budou řešeny individuálně …

pokračování

17. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (11. 11. - 15. 11. 2013)

V Nekvasilově ulici nechá radnice postavit nové chodníky a parkoviště

Radnice Prahy 8 nechá opravit okolí polyfunkční budovy v Nekvasilově ulici v Karlíně, která tak získá novou tvář. V současné době dělníci opravují samotný dům, poté začnou s budováním nových chodníků a parkoviště. Úpravy objektu, v němž sídlí například divadlo Kámen či lékařské ordinace, by podle předpokladu měly být hotovy do jara roku 2014 a celá akce vyjde na zhruba pět milionů korun.

Jiskra zažehla už …

pokračování

17. 11. 2013

Dejte pozor, na Bulovce se maluje. Známá porodnice se uzavře

Na tři týdny se uzavřou porodní sály nemocnice na Bulovce. Otevřou až 9. prosince. „Výjimečně zavřeme tentokráte na tři a ne dva týdny,“ upozorňuje mluvčí Nemocnice na Bulovce Martin Šalek.

Pravidelný úklid a malování uzavře od pondělí jednu ze šesti pražských porodnic. Nemocnice totiž využije příležitosti a kromě úklidu porodnické oddělení i částečně zrekonstruuje. „Vybudujeme nové sociální zařízení. Nové záchody a sprchy rodičky určitě ocení,“ dodává Šalek.

Uzavření porodního sálu Gynekologicko-porodnické kliniky není podle mluvčího nic …

pokračování

12. 11. 2013

Praha 8 nechá postavit v Nekvasilově nové chodníky a parkoviště

Radnice Prahy 8 nechá opravit okolí polyfunkční budovy v Nekvasilově ulici v Karlíně. V současné době dělníci opravují samotný dům, poté začnou s budováním nových chodníků a parkoviště. Jejich výstavba vyjde na zhruba pět milionů korun.

„Kvůli dispozičním úpravám objektu ztratily komunikace v okolí návaznost, navíc zde není dostatečný počet parkovacích míst. To bychom chtěli zlepšit. Celé území zároveň zhodnotíme parkovými úpravami,“ uvedl zástupce starosty Ondřej Gros. V okolí budovy tak vzniknou nové chodníky a …

pokračování

10. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (04. 11. - 08. 11. 2013)

Blankou by mohl jezdit autobus. Pražanům by výrazně urychlil cestu

Od příštího května by mohl začít jezdit tunelem Blanka autobus číslo 180. Tento spoj v současnosti křižuje Prahu mezi Zličínem a Dejvickou. Nově by mohl odbočit na podzemní trasu, kterou má Praha zprovoznit, vyjet v Praze 8 a pokračovat až do Kbel. Tento nový metrobus by některým Pražanům výrazně zkrátil cestování. O prodloužení linky 180 se uvažuje, protože by to znamenalo důležité propojení několika městských částí …

pokračování

03. 11. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (28. 10. - 01. 11. 2013)

Krakov děsil lidi hlukem

Pár dní před otevřením obchodní centrum Krakov začaly chodit na úřad Prahy 8 stížnosti mnoha obyvatel. Obyvatelé upozorňovali na podivný hluk, který v posledních dnech pocházel právě z Krakova. Radnice se za ně postaví a rozhodně bude s investorem řešit tento problém. Za hlukem posledních dnů mohla stát stojí zkouška protipožární techniky. V normálním provozu prý obchodní centrum hluk vydávat nebude.

24. ročník multižánrového festivalu v Bohnicích

Návštěvníci mohli na vlastní kůži zažít atmosféru …

pokračování

27. 10. 2013

Co se děje, dělo a bude dít na Praze 8 (21. 10. - 25. 10. 2013)

Do starého železa ještě stále nepatříme, říkají vitální senioři

Více než stovka seniorů přišla v minulých dnech k budově nově otevřeného Centra aktivizačních programů (CAP). To otevřelo dveře i osobám se zdravotním postižením a CAP tak naváže na činnost na stejnojmenného centra v Burešově ulici v Kobylisích. To již několik let poskytuje na bázi dobrovolnictví vzdělávací a sportovní programy. Součástí nově otevíraného centra, umístěného v budově Polikliniky Mazurská na sídlišti Bohnice, je i zahrada a přináležející …

pokračování

16. 10. 2013

Obyvatelé Ládví se mohou těšit na odkládanou opravu koupaliště

Radnice již jedno výběrové řízení vypsala, na začátku října ho ale zrušila. „Opět jsme narazili na zákon o veřejných zakázkách. Nejlevnější firma, a tudíž ze zákona jediná možná, předložila termín zhotovení, který je pro nás zcela neakceptovatelný. Měli jsme tedy na výběr – nemít koupaliště hotové na příští sezónu, ale až na podzim, nebo řízení zrušit,“ uvedl zástupce starosty Ondřej Gros.

Podle mluvčí Prahy 8 Heleny Šmídové by měly v areálu nově vzniknout velký bazén …

pokračování

10. 10. 2013

Tady už nezaparkujete jako dřív. Řidiče vyženou z Karlína i ze Smíchova

Od 1. ledna zadarmo nezaparkují lidé přijíždějící přes den do Karlína a Libně. „Na schůzce s magistrátem jsme se dozvěděli, že nejméně rok, rok a půl se nic nestane. Problém s parkování si vyřešíme sami,“ řekl včera pro deník Metro místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.

Zóny mohou fungovat už od Nového roku Řešení přichází překvapivě rychle. Zatímco ještě začátkem podzimu Technická správa komunikací odmítala jakékoliv nové značení v ulicích, včera najednou obrátila. "Už jsme se domluvili. Parkovací …

pokračování

05. 10. 2013

Odboráři na Bulovce jsou ve stávkové pohotovosti, nemocnice je na pokraji krachu

Stávková pohotovost nijak nenarušuje chod nemocnice, péče je zajištěna. „Krok nemocničních odborů podporujeme. Bulovka má podle našich informací vysoké pohledávky po lhůtě splatnost, vysoký úvěr a pokuty od finančního úřadu,“ řekla šéfka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

„Se situací v nemocnici jsme obeznámeni, nicméně v tuto chvíli nejsme schopni podat k ní nějaké podrobnější informace. Výběrové řízení na post ředitele nemocnice bude vypsáno v pondělí 7. října,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová.

Za …

pokračování

01. 10. 2013

Obchodní centrum Krakov se otevírá. Další tři nákupáky se právě staví

Krakov nabídne 100 obchodů ve třech patrech na prodejní ploše 13 800 metrů čtverečních. Pro návštěvníky bude k dispozici 300 parkovacích míst, z toho 240 podzemních.

„Ze strany maloobchodníků reflektujeme opravdu velký zájem, což dokazuje i 85procentní obsazenost měsíc před otevřením centra. Jednání se zájemci o poslední volné obchodní jednotky stále probíhají, další značky plánují zahájení provozu ještě v prosinci 2013,“ řekla Petra Holcová z firmy Professionals, která má na starosti pronájem obchodních jednotek.

Obchoďák už tu …

pokračování

22. 08. 2013

Bohnice budou mít kde nakupovat. Krakov otvírá

Nové obchodní centrum nabídne nejen místním obyvatelům ve třech patrech 100 obchodů. V přízemí se bude nacházet vedle supermarketu drogérie, banky, tabák, lékárna, čistírna oděvů a kavárny. O patro výše pak návštěvníci najdou především obchody s módou, obuví, sportovními potřebami, hračkami, domácími spotřebiči, elektronikou a hernou.

V nejvyšším patře se pak bude nacházet plocha s posezením v obklíčení fastfood restaurací a dětský koutek. Centrum dále nabídne řidičům 300 parkovacích míst, z toho 240 jich bude pod …

pokračování

21. 08. 2013

Třicítka v Karlíně se osvědčila. Pochvalují si ji místní i radnice

Radnice plošně omezila rychlost v Karlíně na 30 kilometrů za hodinu loni v srpnu, akci pojmenovala Tempo 30. Zároveň byl v jednosměrných ulicích povolen obousměrný provoz cyklistů. Městská část tak chtěla zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost.

Rada městské části si zadala zpracování analýzy, která měla změny vyhodnotit. „Vážíme si vesměs pozitivních reakcí, a to nejen od analytiků, ale především od občanů dotčené oblasti. Tempo 30 se po roce obyvatelům Karlína vžilo,“ uvedl Švarc.

Značky napoví, kde máte …

pokračování

05. 08. 2013

V ulici V Holešovičkách vyrostou protihluková okna za 17 milionů korun

V rámci úprav mají být vyměněna okna, a to kvůli výstavbě tunelu Blanka, který by měl být zprovozněn v příštím roce. Z něj auta ve směru z centra vyjedou na Pelc-Tyrolce a následně zamíří do ulice V Holešovičkách. Denně tudy projedou desítky tisíc automobilů. Kromě výměny oken částka zahrnuje například úpravy konstrukcí, výměnu některých provozních zařízení nebo opravy a vybudování vzduchotechniky.

Podle studie, kterou město nechalo vypracovat, by měla být okna vyměňována ve dvou etapách. První …

pokračování

20. 06. 2013

Karlín se podařilo zachránit, Libeň ne

Rozlivová vlna, která byla tvořená klidnou vodou a na rozdíl od jiných měst a obcí nebořila, zalila část Libně v úseku mezi Elznicovým náměstím a Švábkami," popsal starosta.

Do budoucna by se podobný scénář však už neměl opakovat. Radnice Prahy 8 chce, aby specialisté ověřili možnost zvýšení kapacity čerpadel na protipovodňovém díle tak, aby se napříště podobným škodám zabránilo.

Rokytka by podle starosty také měla být zahrnuta do městského povodňového plánu.

Zdroj: http://prazsky.denik.cz/…0130620.html

pokračování

28. 05. 2013

Obchodní centrum Krakov se otevře v říjnu. Vozíčkáři dostanou plošinu

Jak se dostaneme do nového obchodního centra Krakov, zajímají se vozíčkáři. Lávka, která k centru vede přes Lodžskou ulici, totiž slouží pouze těm, kteří jsou schopni překonat schody. Naopak lidé se sníženou pohyblivostí se nemají šanci na lávku dostat. Ta navíc patří jinému majiteli, než samotné obchodní centrum Krakov a ten do bezbarierového vstupu investovat nebude.

Problém vyřeší plošina

Vozíčkáři a maminky s kočárky se však nakonec přeci jen přes lávku dostanou. "Dohodli jsme se s majitelem …

pokračování

24. 05. 2013

Šestnácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 15. 5. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 31 bodů. Hned na úvod jednání starosta informoval, že na funkci zastupitele rezignovala Eliška Vejchodská ze Strany Zelených (SZ), která byla v pokročilém stádiu těhotenství. Na její místo nastoupil v souladu se zákonem náhadník za SZ. Pan Polecha složil slib zastupitele a jednání zastupitelstva mohlo pokračovat. Ještě před schválením programu vystoupil zastupitel Vilgus (SZ), …

pokračování

16. 04. 2013

Rozšíření modrých zón v Praze se odkládá o dva až tři roky

„Shodli jsme se, že je nutné přijmout nejprve systémové řešení, než rozšiřovat stávající zóny,“ potvrdil on-line deníku TÝDEN.CZ náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09). Podle jeho slov rozhodnutí vzešlo z diskuse mezi koaličními stranami. Představu, jak by nový systém měl fungovat, obě strany prý mají. Rada přitom dnes měla projednat materiál umožňující rozšíření modrých zón v Praze 5, 6, v Praze 3 na Jarově i v Praze 4, 8 a 9.

"Materiál mám kompletně hotový. Pokud …

pokračování

15. 04. 2013

Exkluzivně: Mezi ploty bude letos ticho. Největší pražský festival si dává pauzu

„Je nám líto, že festival letos nebude, ale důvody vám musí sdělit pořadatel. My jsme jen partnerem a všechny podmínky jsme splnili,“ řekl ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice Martin Hollý. Za zrušením letošního festivalu tak stojí pravděpodobně ekonomické důvody. To potvrzuje pro Metro i ředitel festivalu Robert Kozler. „Došli jsme k rozhodnutí festival někam posunout. Proto ta přestávka,“ řekl Kozler.

Festival letos podle Kozlera dostal od města jen třetinu částky, o kterou v městských grantech na …

pokračování

09. 04. 2013

Na Invalidovně vyrostou dvě nové budovy

Stejně tak budou odstraněny další stavby nacházející se nad touto stanicí – například budova supermarketu Albert. Z údajů v katastru nemovitostí je zřejmé, že developer pozemky koupil od pražské společnosti Realty Construction.

Pozemky, které Erste Group Immorent získal, jsou ze severní strany ohraničeny Sokolovskou ulicí, na jihu přiléhají k bytovému domu EXPO a parkovišti u Molákovy ulice. Na východě s pozemky výstavby sousedí panelový dům v ulici K Olympiku, na západě objekt Futurama, jehož dvě …

pokračování

21. 03. 2013

Tramvaje vjedou na Trojský most na podzim. Železniční půjde do šrotu

Z Partyzánské ulice v Holešovicích se bude již brzy jezdit po novém mostě do Troji. „Na podzim nás čeká kolaudace Trojského mostu, poté na něj vjedou první tramvaje. Řidiči aut si budou na svou premiéru muset ještě chvíli počkat,“ říká mluvčí společnosti Metrostav František Polák.

Tanky přes most nepojedou Hrubá stavba byla v těchto dnech dokončena a díky hotovému výpletu je nový most zcela samonosný. Práce na něm však zdaleka nekončí. "Je třeba ještě mnohé dodělat. Mimo …

pokračování

14. 03. 2013

Nové parkovací zóny budou nejdřív za rok. Dřív to magistrát nestihne

Podle náměstka primátora Josefa Noska magistrát stále zpracovává zadání, co mají umět nové parkovací automaty. „Chtěli jsme celý projekt posunout do 21. století, aby bylo možné platit pomocí SMS a zavést podobné novinky,“ vysvětluje Nosek.

Budou nové zóny do konce roku? Termíny pro zavedení zón v městských částech může být určen až po vypsání veřejné zakázky. To má podle Noska přijít v řádu týdnů, aby bylo možné nové zóny spustit od nového roku. Rozšíření parkovacích zón …

pokračování

12. 03. 2013

Praha 8 chce zlepšit dopravu v Libni. Tunel pod Palmovkou nechce

Diskuse, která se uskuteční ve čtvrtek v „bílem domě“ Prahy 8 v ulici U Meteoru, by se měla vést zejména nad návrhem architekta Josefa Pleskota, který vychází ze zrušení uvažovaného tunelového spojení, s nímž počítá současný územní plán. "Je nejvyšší čas zvolit dopravní koncepci Dolní Libně a začít na něm opravdu pracovat,“ říká zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc, který besedu pořádá.

Tunel pod Palmovkou je příliš drahý Územní plán v současnosti počítá s podtunelováním Palmovky …

pokračování

01. 03. 2013

Osmička letos utratí přes miliardu korun

Významnou položkou bude i částka na zateplování spojená s celkovou rekonstrukcí plášťů třech velkých školních budov ZŠ Libčická, Burešova a Ústavní," řekl po jednání zastupitelstva zástupce starosty Michal Švarc.

S rozpočtem naopak nejsou spokojení opoziční zastupitelé za ČSSD či Stranu zelených, jejichž zastupitelka Eliška Vejchodská řekla Pražskému deníku: „Rozpočtový výhled ukazuje, že se městská část do budoucna uskromňovat nehodlá. Provozní výdaje mají nadále zůstat na úrovni 650 milionů korun, a to i přes slibované úspory díky …

pokračování

27. 02. 2013

U Palmovky hledají experti památky po Židech. Staví se tu nové centrum

Existovaly obavy, že by se na tomto místě mohly najít zbytky židovského ghetta či hřbitova. Libeň totiž byla v minulosti místem, kam prchali při pogromech pražští Židé. Židovské osídlení tu dodnes připomíná pouze jeden ze hřbitovů a synagoga dochovaná přímo u stanice metra.

"Tyto obavy se naštěstí nepotvrdily, archeologové zatím nic takové nenašli,“ říká mluvčí radnice Prahy 8 Helena Šmídová. Archeologové stačili do příchodu zimy prozkoumat jen menší část areálu. „Nechali jsme udělat strojní sondy. S …

pokračování

26. 02. 2013

Rohanský ostrov se začne barvit do zelena nejspíš za dva roky

Rohanský ostrov na území osmé městské části se změní k nepoznání. Developerská společnost Sekyra Group zde plánuje vybudovat novou městskou čtvrť. Tu bude tvořit moderní administrativní, obchodní a rezidenční centrum. „V současné chvíli je projekt ve fázi posuzování jeho vlivu na životní prostředí, získání stavebního povolení předpokládáme koncem roku 2014, zahájení stavby začátkem roku 2015,“ řekl deníku Metro šéf společnosti Sekyra Group Leoš Anderle.

Ostrov se zazelená Společnost sází na zeleň, která by měla z ostrova udělat …

pokračování

25. 02. 2013

Bulovka ruší desítky lůžek. Ohrozí to pacienty?

I tak se ale nezanedbatelné škrty citelně dotknou oddělení neurologie. Zde má být počet standardních lůžek snížen o dvacet. Skončí také čtyři lůžka zdejší jednotky intenzivní péče.

Na kvalitu poskytované péče v nemocnici, která je spádová pro čtvrtinu Pražanů, to prý nebude mít žádný znatelný dopad. „V žádném případě to neznamená pokles úrovně a kvality péče," ujistil Šalek.

„Naopak v širší míře bude nemocnice schopna zabezpečit enormní nárůst potřeb a poptávky po ambulantní péči. Vysoký standard zachováme …

pokračování

20. 02. 2013

V Kobylisích letos zrekonstruují zpustlé koupaliště

Koupaliště uprostřed sídliště Ládví je dlouhodobě zpustlé a zavřené. Praha 8 jej v minulých letech získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na opravu už má radnice stavební povolení.

Původní koupaliště bude vybouráno, nové bude větší a hlubší. Součástí zakázky bude rovněž rekonstrukce a rozšíření budovy pro zázemí, ve které bude mimo jiné byt správce, v plánu jsou také úpravy pokladny, oplocení a zpevnění ploch pro zásobování a obsluhu koupaliště. „Koupaliště bude odděleno protihlukovou …

pokračování

09. 01. 2013

A znovu Praha 8: Boj o primátora Prahy nekončí, noty dodávají i kmotři

Praha – Snahy o oslabení pozice primátora Bohuslava Svobody v Praze pokračují. Podle lidí kolem primátora se jeho odpůrci v ODS snaží získat na svou stranu co nejvíce z 15 pražských oblastních sdružení. Nebo alespoň Svobodovy příznivce odstavit od moci na pražských radnicích.

Na podzim loňského roku museli primátorovi spojenci opustit vedení městské části Praha 4 poté, co je přehlasovali vlastní spolustraníci. Posledních několik měsíců zmítají problémy také koalicí ODS a TOP 09 v Praze 8, …

pokračování

08. 01. 2013

Praha 8 chystá správní řízení s majitelem Paláce Svět

Palác Svět, který proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, dlouhodobě chátrá. Majitel několikrát přislíbil opravu, podle radnice ale z posledních kontrol vyplývá, že práce na rekonstrukci nepokročily a termín otevření plánovaný na podzim 2014 není možné stihnout. Podle radnice se v interiérech pouze demoluje a bourá. Radnice proto ve spolupráci s odborem výstavby chystá řízení s italským vlastníkem památky.

„Palác Svět však i nadále zůstává pod naším neustálým dozorem, a to do doby, až se dočkáme opravdové …

pokračování

15. 12. 2012

Zastupitelstvo Prahy 8: Škatulata, hejbejte se!

Stávající koalici ODS a TOP 09 posílili dva zastupitelé ze strany Volba pro Prahu 8. S Volbou pro Prahu 8 bude mít koalice 24 hlasů v 45 členném zastupitelstvu. A proč se rozhodla tato strana vstoupit v polovině volebního období do koalice? „Vstupem chceme posílit stabilitu vedení městské části," řekl její člen Václav Musílek.

Opozice jen kroutí hlavou. „Ano, koalice bude jistě stabilnější. Vždyť nově je složena ne ze tří, ale rovnou ze čtyř stran," řekl …

pokračování

08. 12. 2012

Nové parkovací zóny vzniknou v Karlíně a Libni

„Jednoznačné ano jsme obdrželi z Karlína, mírnou převahu pozitivních hlasů máme z Invalidovny a dolní Libně," uvedl už dříve místostarosta Prahy 8 Michal Švarc (TOP 09). Naopak obyvatelé Kobylis si zóny nepřáli, v případě sídliště u metra Ládví by nestačila kapacita parkovacích míst.

„V Ládví bychom se dostali do situace, kdy nabídka míst pro parkování pro rezidenty by byla nižší, než je potřeba," řekl zastupitelům Švarc. Dodal, že špatnou situaci v okolí Ládví se radnice pokusí …

pokračování

07. 12. 2012

V Praze 8 od středy vládne koaliční eintopf - ODS, TOP09, Suverenita a KSČM

Pravicové strany ODS, TOP09 a Suverenita v Praze 8 vstoupily v průběhu středeční schůze zastupitelstva do skryté koalice s komunisty. Opoziční zastupitelé poté opustili jednací sál.

"Dva měsíce po hysterické protikomunistické kampani ODS a TOP09 tyto strany vstoupily do skryté koalice s komunisty. 16 opozičních zastupitelů včetně mě poté opustilo jednací sál, abychom občanům i novinářům zjednodušili počítání. Od této chvíle každé usnesení, pro které zvedlo ruku více než 22 osob, podpořili komunisté. Přál bych …

pokračování

01. 12. 2012

Mimořádné zastupitelstvo v Praze 8? Opět mimořádně krátké!

Důvod, který vedl ke svolání již druhého mimořádného zastupitelstva v krátké době, prozradil Pražskému deníku zastupitel Roman Petrus (ČSSD), který žádost o svolání mimořádného zastupitelstva podal. „Šestnáct zastupitelů chce oficiálně od koalice ODS a TOP 09 vědět, kdo je a kdo není součástí koalice na Praze 8. Jsou v této koalici členové KSČM, když s ní hlasují? A jsou v ní členové Volby pro Prahu 8, když s ní nehlasují?"

Podle Romana Petruse mohla opozice dostat …

pokračování

27. 11. 2012

Bazén rekordman: po čtvrt století se lidem otevře akvapark Šutka

Projekt výstavby akvaparku je unikátní nejen kvůli své délce, ale i financím. „Výstavba Šutky je jednou z největších investic Prahy v posledních letech. Vše platíme z vlastní kapsy. Dosud stavba není celá zaplacená, kvůli nedostatku peněz jsme se dohodli s dodavateli na rozložení splátek," prozradila financování Šutky Aleksandra Udženija (ODS), radní pro správu majetku. Celkovou cenu za akvapark vyčíslil magistrát na 748 milionů korun.

S tím, že budou mít Pražané kromě Čestlic další akvapark, se na …

pokračování

19. 11. 2012

Dvanácté (mimořádné) jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Listopad

Listopadové zastupitelstvo se konalo dne 15.11.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Jednalo se o mimořádné zastupitelstvo, které svolalo 16 zastupitelů, kteří se chtěli dozvědět odpověď na otázku, jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a jak bude naplňovat své programové prohlášení. V souvislosti s aktuálním děním na radnici se totiž dalo předpokládat, že radniční koalice přišla o většinu hlasů v zastupitelstvu a „vládnoucí“ ODS …

pokračování

15. 10. 2012

EXKLUZIVNĚ: Na Praze 8 žádná "modrá mafie" není, řekla Filipiová

EXKLUZIVNĚ: Na Praze 8 žádná „modrá mafie“ není, řekla Filipiová

Senátní duel online Autor: Deník/Dragana Živanovič dnes 16:40

Praha – Zpravodajský portál Pražského deníku vám nabídl exkluzivní možnost zeptat se kandidátů na senátora, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Kdo z dvojice Jiří Dolejš – Daniela Filipiová je lepší volbou? Přesvědčte se na základě odpovědí na otázky, které vás zajímaly!

FOTOGALERIE

Dalších 1 fotografie Do našeho online rozhovoru přijali pozvání Ing. Jiří Dolejš za KSČM, a …

pokračování

08. 10. 2012

Manipulace s hlasy? Znovu rozhodnete o podobě Elsnicova náměstí

„Kontrolní mechanismy vnitřních webových stránek zachytily možnou manipulaci s hlasováním. Nechceme, aby jakákoliv varianta vyhrála podvodem," vysvětluje zrušení ankety radní Markéta Adamová a dodává: „Slíbili jsme, že si lidé odhlasují svoji variantu. Nemůžeme proto vybrat vítěznou variantu s vědomím toho, že výsledek mohl být jiný. Nezbývá, než anketu vypsat znovu."

Administrátoři webu tentokrát nastaví přísnější pravidla – před hlasováním se bude nutné zaregistrovat. „Věříme, že se občané budou ankety účastnit znovu a dají hlas své oblíbené …

pokračování

30. 08. 2012

Sloučení úřadů za miliardu? Praha 8 bude mít novou radnici

Vedení Prahy 8 totiž chystá sloučit dosavadních sedm objektů rozptýlených po celé městské části. Je to tedy pro obyvatele Prahy 8 dobrá zpráva? Jak pro které.

Opozice a některá sdružení jsou přesvědčena o tom, že financování projektu Nová Palmovka, které kromě samotné radnice nabídne i komerční prostory, je netransparentní 
a pro občany nevýhodné. To ale Ondřej Gros, zástupce starosty a člen Komise pro obecní majetek popírá.

„Celá záležitost proběhla jako transparentní veřejná zakázka, zcela platně ji schválilo …

pokračování

24. 11. 2010

Zprávy z prvního zastupitelstva 16. listopadu 2010

Informace z ustavujícího Zastupitelstva MČ Praha 8. Zde se dozvíte, kdo bude naší městské části vládnout po následující 4 roky a kdo bude zastoupen v orgánech města.

První ustavující Zastupitelstvo Městské části Praha 8 v tomto volebním období se konalo dne 16. listopadu 2010.Po složení slibu členů zastupitelstva, kde se všichni členové v abecedním pořadí zavázali dodržovat zákony České republiky, zastupitelstvo odsouhlasilo, že počet Rady MČ bude 9 a počet uvolněných zastupitelů 12.

Následovala volba starosty MČ …

pokračování

02. 06. 2009

Pomník operace Anthropoid - foto Jan Vašek

Přípravy

Pomník operace Anthropoid byl odhalen v Kobylisích, v místě, kde se atentát uskutečnil.

Od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo přesně 67 let. Atentát tehdy (27.5.1942) provedli ho českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík.

Dobová motorka

Jako vzpomínka na akci známou pod tajným názvem Operace Anthropoid, byl přímo na místě osudové události a přesně v čase atentátu slavnostně odhalen pomník. V 10 hodin a …

pokračování

11. 05. 2009

Pietní akt na Kobyliské střelnici - foto Jan Vašek

Kobyliská střelnice
Kobyliská střelnice

Na Kobyliské střelnici se každý rok koná pietní akce, jejímž smyslem je uctít památku těch, kteří položili své životy za své politické názory během II. světové války. ČSSD Praha 8 se akce zúčastnila.

Tak jako každý rok, i letos byli zástupci ČSSD Praha 8 přítomni pietní a vzpomínkové akci na Kobyliské střelnici. Na místě, kde skončil život mnoha obětí nacismu, se pokládaly …

pokračování

08. 08. 2008

Pomník operaci Anthropoid

Jak bude vypadat nový pomník v Praze 8?

Vítězný návrh

V květnu byl po 66 letech po provedení hlavního úkolu Operace Anthropoid konečně postaven základní kámen k pomníku této zásadní akce ve druhém odboji. Informace o probíhající akci jsem již zveřejnil dříve. Zároveň jsem však napsal i to, že v nejbližších dnech bude vybrána oficiální verze pomníku, tak aby za rok, tedy při 67 výročí akce byl tento pomník postaven a …

pokračování

Volební noviny ČSSD, KDU - ČSL, Zelení

Osm priorit pro Osmičku

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Návod – Jak volit ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 8, aby Váš hlas byl platný

volební_noviny_ko­alice.pdf

Titulek

Volte číslo 7

ČSSD

ČSSD

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 721 029 892