Blogy našich představitelů

Mgr. Vít Céza

Mgr. Vít
Céza

Střížkov

předseda ČSSD Praha 8

Poslední příspěvek:

Praha je z biologického hlediska nesmírně rozmanitá. Zároveň však trpí mnohými neduhy, jako jsou špatně řešené dopravní cesty, vysoká zastavěnost a existence četných zanedbaných oblastí. Jako pražští Mladí sociální demokraté rozhodně nebereme potřebu zlepšení životního prostředí jako nějaké klišé. Naopak se chceme této problematice dlouhodobě a komplexně věnovat.

Vedle odpovídajících opatření v dopravě (mj. postupná ekologizace vozového parku), omezování energetické spotřeby a důsledného naplňování strategie ochrany ovzduší v Praze považujeme za důležité zajištění správného …

přejít na blog

Ing. Milan Hejkrlík

Ing. Milan
Hejkrlík

Karlín – Libeň

ekonom

Poslední příspěvek:

Sociální demokracie na Praze 8 vnímá problematiku bezpečí občanů a návštěvníků Prahy 8 jako svou prioritu. Program sociální demokracie dlouhodobě prosazuje zvýšení počtu strážníků a policistů v ulicích. Dle našeho názoru bez lidského faktoru, strážníka v ulicích, zvýšit pocit bezpečí nelze. Bohužel jako zástupci opozice jsme byli dvě funkční období svědky toho, jak jsou prostředky na bezpečnost jdoucí až ke stovkám milionů korun věnovány do rozšiřování kamerového systému. Rád bych zde připomněl, že jsme proti …

přejít na blog

Ing. Karel Šašek

Ing. Karel
Šašek

Karlín – Libeň

podnikový ekonom

Poslední příspěvek:

Dopravní situace v naší městské části je velmi kritická. Nedořešený okruh kolem Prahy způsobuje každodenní dopravní problémy. Ať už jde o ulici V Holešovičkách, Zenklovu, Voctářovu a další, vypadá to v dopravních špičkách podobně. Velmi dlouhá šnůra aut, která se téměř nehne z místa. Zvláště oblast dolní Libně a Palmovky je odrazem totálního selhání těch, kteří rozhodují. Dynamicky se „rozvíjející‟ území ohraničené Sokolovskou, Voctářovou a Zenklovou ulicí je bohužel příkladem toho, jak by se s …

přejít na blog

Mgr. Jana Štollová

Mgr. Jana
Štollová

Troja


Poslední příspěvek:

V posledních letech se počet zařízení pro volný čas dětí a seniorů na Praze 8 zvyšuje. V tomto článku ale nebudu vyjmenovávat všechna nově vzniklá zařízení pro děti a seniory. Je třeba konstatovat, že v Praze 8 tato zařízení dobře fungují a nabídka volnočasových aktivit pro děti i seniory je široká. Je dobře, že koalice kromě zbytečného plýtvání penězi na pochybné projekty typu předražené budovy nové radnice nebo vypsaného referenda o hazardu, které bylo kvůli …

přejít na blog

Zdeněk Ševčík

Zdeněk
Ševčík

Bohnice


Poslední příspěvek:

ČSSD Praha 8 bude při své práci vycházet nejen ze svého volebního programu, ale také z aktuálních životních situací a potřeb obyvatel. Pro lepší komunikaci s občany Prahy 8 a zastupiteli ČSSD rozšíříme nabídku stávajících kontaktních míst. Dovybavíme oba kulturní domy a rozšíříme v nich nabídku kulturních akcí. Zároveň zlevníme vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v těchto kulturních domech.

Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti naší městské části, budeme pořádat veřejná …

přejít na blog

Ing. Lenka Majerová

Ing. Lenka
Majerová

Kobylisy

středoškolská učitelka

Poslední příspěvek:

přejít na blog

Jan Vašek

Jan
Vašek

Bohnice

organizační pracovník

Poslední příspěvek:

přejít na blog

Ing. Daniel Rödig

Ing. Daniel
Rödig

Karlín – Libeň

auditor

Poslední příspěvek:

ČSSD Praha 8 bude při své práci vycházet nejen ze svého volebního programu, ale také z aktuálních životních situací a potřeb obyvatel. Pro lepší komunikaci s občany Prahy 8 a zastupiteli ČSSD rozšíříme nabídku stávajících kontaktních míst. Dovybavíme oba kulturní domy a rozšíříme v nich nabídku kulturních akcí. Zároveň zlevníme vstupenky pro děti a seniory na akce pořádané v těchto kulturních domech.

Více zapojíme občany do rozhodování o budoucnosti naší městské části, budeme pořádat veřejná …

přejít na blog

Mgr. Radim Zátopek

Mgr. Radim
Zátopek

Střížkov

inženýring ve stavebnictví

Poslední příspěvek:

Vážení spoluobčané,

jako současný zastupitel a kandidát do příštího zastupitelstva bych vás rád informoval o činnosti Kanceláře hlavního architekta a Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 8, které jsem členem.

Kancelář hlavního architekta spadá přímo pod Kancelář starosty a její hlavní činností je kontrolovat soulad plánované výstavby s územním plánem obce a celkovou urbanistickou strategií naší městské části. Kancelář je orgánem státní správy a personálně je obsazena pracovníky úřadu – hlavní architektkou a dvěma referenty. Komise pro …

přejít na blog

Volební noviny ČSSD, KDU - ČSL, Zelení

Osm priorit pro Osmičku

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Návod – Jak volit ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 8, aby Váš hlas byl platný

volební_noviny_ko­alice.pdf

Titulek

Volte číslo 7

ČSSD

ČSSD

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 721 029 892