Klub SDŽ Praha 8

Dne 8. 4. 2014 byl ustaven Klub SDŽ Praha 8 a byla tak po delší době obnovena aktivní činnost SDŽ v Praze 8. Předsedkyní klubu a zároveň pověřenou představitelkou SDŽ při OVV ČSSD Praha 8 byla zvolena př. Jiřina Slavíková, která byla dne 17. 1. 2015 na Krajské konferenci SDŽ Praha zvolena také místopředsedkyní SDŽ Praha. Tento klub se řídí Programem a Statutem SDŽ v souladu s Programem a Stanovami ČSSD, sdružuje ženy sociálně demokratické orientace s cílem prosazovat sociálně demokratický program, který se zaměřuje zejména na prosazování žen do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí, dále na obhajobu zájmů žen, dětí a seniorů a na iniciaci a účastnění se řešení jejich problémů.

Za dobu svého působení se Klub SDŽ Praha 8 aktivně zapojil do společenských a charitativních akcí na podporu programu ČSSD ve spolupráci s OVV ČSSD a MSD v Praze 8, Centrem integrace dětí a mládeže (CID) v Karlíně (Praha 8) a s OS ČČK (Praha 9). Jednalo se o aktivní zapojení v předvolebních akcích pořádaných OVV ČSSD Praha 8 v supervolebním roce 2014, v aktivní účasti na pietních aktech (kladení květin na Kobyliské střelnici, u památníku obětí v Lidicích, na vyšehradském Slavíně aj.). Členky klubu se účastnily různých předvánočních i jiných akcí a finančně je také podpořily. Jednalo se tak např. o vánoční besídku v CID v Karlíně, předvánoční posezení se seniory OS ČČK v Praze 9 v Kyjích, návštěvu v DS v Ďáblicích při příležitosti MDŽ aj.).

Klub SDŽ Praha 8 má velký zájem o prohloubení a spolupráci s dalšími kluby SDŽ a OS ČČK v Praze, a proto zahájil začátkem roku 2015 příslušná pracovní jednání.

Volební noviny ČSSD, KDU - ČSL, Zelení

Osm priorit pro Osmičku

Zdravá, bezpečná a k občanům přívětivá Praha 8

PŘIJĎTE DO NAŠEHO VOLEBNÍHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA

Návod – Jak volit ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 8, aby Váš hlas byl platný

volební_noviny_ko­alice.pdf

Titulek

Volte číslo 7

ČSSD

ČSSD

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 721 029 892