Klub SDŽ Praha 8

Dne 8. 4. 2014 byl ustaven Klub SDŽ Praha 8 a byla tak po delší době obnovena aktivní činnost SDŽ v Praze 8. Předsedkyní klubu a zároveň pověřenou představitelkou SDŽ při OVV ČSSD Praha 8 byla zvolena př. Jiřina Slavíková, která byla dne 17. 1. 2015 na Krajské konferenci SDŽ Praha zvolena také místopředsedkyní SDŽ Praha. Tento klub se řídí Programem a Statutem SDŽ v souladu s Programem a Stanovami ČSSD, sdružuje ženy sociálně demokratické orientace s cílem prosazovat sociálně demokratický program, který se zaměřuje zejména na prosazování žen do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí, dále na obhajobu zájmů žen, dětí a seniorů a na iniciaci a účastnění se řešení jejich problémů.

Za dobu svého působení se Klub SDŽ Praha 8 aktivně zapojil do společenských a charitativních akcí na podporu programu ČSSD ve spolupráci s OVV ČSSD a MSD v Praze 8, Centrem integrace dětí a mládeže (CID) v Karlíně (Praha 8) a s OS ČČK (Praha 9). Jednalo se o aktivní zapojení v předvolebních akcích pořádaných OVV ČSSD Praha 8 v supervolebním roce 2014, v aktivní účasti na pietních aktech (kladení květin na Kobyliské střelnici, u památníku obětí v Lidicích, na vyšehradském Slavíně aj.). Členky klubu se účastnily různých předvánočních i jiných akcí a finančně je také podpořily. Jednalo se tak např. o vánoční besídku v CID v Karlíně, předvánoční posezení se seniory OS ČČK v Praze 9 v Kyjích, návštěvu v DS v Ďáblicích při příležitosti MDŽ aj.).

Klub SDŽ Praha 8 má velký zájem o prohloubení a spolupráci s dalšími kluby SDŽ a OS ČČK v Praze, a proto zahájil začátkem roku 2015 příslušná pracovní jednání.

Plníme naše sliby: RUŠÍME HERNY NA PRAZE 8
Plníme naše sliby: PROVEDLI JSME REORGANIZACI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
Plníme naše sliby: VŠECHNY ZÁPISY Z KOMISÍ A VÝBORŮ BUDOU NOVĚ NA INTERNETU
Radní Karel Šašek - bude možné posílat připomínky ke změnám v dopravním značení

Odbor dopravy Městské části Praha 8 by měl v nejbližších dnech zveřejnit návrh umístění nového dopravního značení, které je potřeba vyznačit, aby bylo možné na Praze 8 zavést zóny placeného stání.

Občané budou mít možnost do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu posílat své připomínky a náměty k plánovaným změnám ve vodorovném a svislém dopravním značení. Zasílat je bude možné na Odbor dopravy Městské části Praha 8, který sídlí v tzv. Bílém domě (U Meteoru 6, Praha 8).

„Chceme, aby naši občané mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Upozorňujeme proto naše obyvatele na to, že budou moci zasílat své připomínky a podněty k chystanému dopravnímu značení, které bude potřeba vyznačit kvůli zavedení zón na území Prahy 8,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.

Nové dopravní značení by mělo začít platit od 15. září, kdy by Magistrát hl. m. Prahy měl zavést na území Prahy 8 zóny placeného stání. Návrh dopravního značení bude zveřejněn na úřední desce MČ Praha 8, kterou lze nalézt v listinné podobě před vchodem do tzv. Bílého domu (U Meteoru 6), její elektronická verze je umístěna na internetových stránkách MČ Prahy 8.

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně sousedských permanentek

Rada hl. m. Prahy změnila své rozhodnutí ohledně botanické zahrady a rozšířila seznam ulic do původního stavu z minulého roku.

„Díky všem, kteří tuto změnu umožnili,“ říká starosta Roman Petrus, který se o zachování sousedských permanentek dlouhodobě zasazoval.

Výdej na pokladně BZ Troja „Sever“, pondělí – pátek od 9,00 do 17,30.

Seznam ulice ZDE.

Titulek
Titulek
Titulek
Rozsvícení vánočního stromu na Karlínském náměstí 3. 12., 17:00

Osmá městská část bude mít jako každoročně svůj vánoční strom. Jeho slavnostní rozsvícení proběhne ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 hodin na Karlínském náměstí. U této příležitosti proběhne adventní setkání a připraven bude také kulturní program s vánoční tematikou.

V letošním roce vánoční strom darovali obyvatelé Prahy 8. Velké díky patří rodinám Žárských a Štolových z Čimic, kteří strom věnovali nejenom všem občanům osmé městské části, ale také všem lidem, kteří si rádi připomínají Vánoce, ke kterým ozdobený a osvícený strom rozhodně patří. Tento středněvěký smrk ztepilý je 11 metrů vysoký a bude osvětlovat Karlínské náměstí až do Silvestra. Každý den se rozsvítí vždy současně s veřejným osvětlením.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu bude probíhat pod taktovkou moderátora Petra Hrocha Bindera. Při téměř dvouhodinovém programu se představí Žesťová harmonie (ZUŠ Taussigova), Malá hudecká, Saxofonové kvarteto (obě tělesa ze ZUŠ Klapkova), zpěváci z Hudební akademie Praha Pavly Zumrové, vokální skupina VOSK, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a kulturní program zakončí zpěváčci ze souboru Osmikvítek. Připraveny budou i dílničky pro děti. Naši nejmenší se budou moci zapojit do výroby obřího vánočního řetězu, mohou si také vyzkoušet výrobu špízů z ovoce a čokolády či se zabavit při malování na kelímky.

ČSSD

ČSSD

Roman Petrus

Roman Petrus

Karel Šašek

Karel Šašek

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Občanské sdružení OSM

Občanské sdružení OSM

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892